Intag av nya kunder stoppat, testmiljö nere för reparation, kanske tillbaka efter midsommar

Added by Roger 7 months ago

Jag har fått svar från Jonas Jonsson på Nordnet angående att det inte går att lägga ordrar med test-systemet och den publika feeden stänger ner vid inloggning:

"Nordnet NEXT API, testmiljö är nere för reparation, kommer sannolikt vara det under hela H1. Syftet är att testa om vi kan förbättra prestandan. Efter midsommar bör denna kommer upp igen. Notera att Nordnet för tillfället har stoppat intaget av nya kunder via API:t."

Tänkte att detta är bra att veta för alla andra som gjort fruktlösa försök att använda APIet den senaste månaden.


Replies (8)

RE: Intag av nya kunder stoppat, testmiljö nere för reparation, kanske tillbaka efter midsommar - Added by Dalton 6 months ago

I did not get you, are you stooping everyone from using forums?

RE: Intag av nya kunder stoppat, testmiljö nere för reparation, kanske tillbaka efter midsommar - Added by barb 5 months ago

BGC Employee Login Portal is very beneficial for BGC staff. They can always get access to the reward program as well as the employee benefits. Access the tools and information you need to keep track of your background check. https://succeedfoundation.org/bgcforme/

(1-8/8)