Ingen feed på socket

Added by Mikael 9 months ago

Jag verkar göra något fel med login på feed.
Har verifierat mot en lokal socket server att uppkoppling sker, och kör så som python3 exemplet (som funkar).
Men, jag får ingen heartbeat tillbaka.
Kan du titta i loggarna vad som är fel med mitt login ?
Gjorde 4 calls idag på lite olika format.
"
Time:2020-03-11 08:37:40
Sending:{"cmd":"login", "args":{ "session_key":f1af94d1f560b3f9b9dcdafbc8df4d7e92fd5cfb,"service": "NEXTAPI"}}

Time:2020-03-11 08:38:33
Sending:"{\"cmd\":\"login\", \"args\":{ \"session_key\":f7a6765fc5b8b723c6662a193f175ab3fce700bc,\"service\": \"NEXTAPI\"}}"

Time:2020-03-11 08:39:25
Sending:{'cmd': 'login', 'args': {'session_key': '2a92cc061d675e308f31c6329c4a95927a02317f', 'service': 'NEXTAPI'}}

Time:2020-03-11 08:39:52
Sending:"{'cmd': 'login', 'args': {'session_key': 'e6b32562baa69fcb6ebeb860251ce5b28aaf2647', 'service': 'NEXTAPI'}}"
"