Klarhet i API:et

Added by kalle 9 months ago

Jag sitter och försöker subscriba till ericsson b i testmiljön men får dessvärre bara tillbaka en tom lista. "{\"cmd\":\"subscribe\",\"args\":{\"t\":\"price\",\"m\":11,\"i\":\"101\"}}\n"
Får tillbaka detta: {
"type" : "heartbeat",
"data" : { }
}

Men samma kod har körts innan och då har jag fått repons, så vet ej om det är så att det är strul på eran sidan eller vad det kan vara?

Sedan för att lägga en order så testade jag inne på sidan som är:
https://api.test.nordnet.se/api-docs/index.html?#!/accounts/create_order

där får jag respons: { "order_id": 1347219, "result_code": "OK", "order_state": "LOCAL", "action_state": "INS_PEND"
}

Men jag har aldrig riktigt lyckats att lägga en korrekt order verkar det som för när jag kollar för att hämta alla positioner eller trades så finns det ingen "content" står det.

Vet ej om det är jag som gör någonting fel eller om det bara är så att det är svårt att lägga en order eller om det är någonting strul.

Sen en annan sak för att få lite klarhet i det, så förstår jag att jag subscribar på den publika feeden och får data ifrån, men subscribar jag på den privata feeden så ska jag få all information som tillhör mitt account då om jag förstår det rätt mellan den publika och den privata feeden?