Vad är fel med min order?

Added by Jonas 8 days ago

Subscribar på 101/11 och får i feeden:

{"type":"depth","data":{"i":"101","m":11,"tick_timestamp":1562061894312,"bid1":89.34,"bid_volume1":969,"bid_orders1":4,"ask1":89.90,"ask_volume1":9912,"ask_orders1":1,"bid2":88.80,"bid_volume2":150000,"bid_orders2":1,"ask2":89.98,"ask_volume2":10000,"ask_orders2":1,"bid3":88.70,"bid_volume3":13029,"bid_orders3":1,"ask3":0.00,"ask_volume3":0,"ask_orders3":0,"bid4":0.00,"bid_volume4":0,"bid_orders4":0,"ask4":0.00,"ask_volume4":0,"ask_orders4":0,"bid5":0.00,"bid_volume5":0,"bid_orders5":0,"ask5":0.00,"ask_volume5":0,"ask_orders5":0}}

Min tro är att jag då ska kunna sälja (lägga en sälj order) på det pris som den som ligger högst är villig att betala (89.34), men får detta svar:

Place order response:{"order_id":1342668,"result_code":"ORDER_WRONG_PRICE","order_state":"DELETED","action_state":"INS_FAIL","message":"Invalid price, too high/low or tick size mismatch."}

Vad är det jag gör fel, inte förstår?