Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login

Added by Robert about 1 year ago

Hej,

Har kopierat exemplet för vb.net och jag kan logga in utan problem.
Men när jag försöker mig på det enklaste testet, med att göra en PUT login för att "uppdatera" min session får jag "The remote server returned an error: (401) Unauthorized."

Följande kod kör jag för att göra min PUT login.
i övrigt är koden identisk med Erat exempel. Session ID är

Min egna loggning visar att session key är identisk.

{"session_key":"48483e86cb6957b52639a07ea73c2db929aff14a","expires_in":300,"environment":"exttest","country":"SE","private_feed":{"hostname":"priv.api.test.nordnet.se","port":443,"encrypted":true},"public_feed":{"hostname":"pub.api.test.nordnet.se","port":443,"encrypted":true}}
session_id=48483e86cb6957b52639a07ea73c2db929aff14a
Sending: Basic Convert.ToBase64String(48483e86cb6957b52639a07ea73c2db929aff14a) (session_key:session_key)
The remote server returned an error: (401) Unauthorized.

Dim restParameters As New Dictionary(Of String, String)()
' Basic auth. The session_id should be sent as both username and password (user:pass)
restParameters("Authorization") = "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(session_id & ":" & session_id))
' Send request and write response
Dim response As String = SendRequest("PUT", "login", restParameters)

Replies (3)

RE: Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login - Added by Robert about 1 year ago

Kan svara för mig själv ifall någon mer läser.

Det var jag som gjorde fel. Jag lade till authorization som paramters, men det skall ju givetvis vara i headern.
Sen är det "Basic Base64(user:pass)"

RE: Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login - Added by Nordnet_Support about 1 year ago

Precis, det går att finna dokumentation här.

RE: Visual Basic .NET exemplet och anrop efter login - Added by yajof 8 months ago

NJMCDirect is an online portal where you need to pay the fines. It takes only a few minutes of time to pay for the ticket. This is the easy way to pay the fine compared to paying the fine manually in the court.

https://njmcdirectcom.xyz/

(1-3/3)