Publicering av applikationskod?

Added by Otto over 2 years ago

Hej,

Jag blev certifierad i API:et för ett tag sedan, mest för att jag tyckte att det var ett roligt projekt. Jag undrar nu om jag får dela den applikation som jag använde för certifiering (utan några strategier inprogrammerade)? Tänkte då så klart inte dela den applikation som jag använder i live-miljön!

Tänkte att det skulle vara användbart för andra att se hur man gå tillväga samt att man själv kanske kan få input på vad man kan göra saker och ting bättre.

Så här står det i användaravtalet:

KUNDENS ÅTAGANDEN AVSEENDE ANVÄNDANDE AV APPLIKATIONEN
Genom ingåendet av nExt API-avtalet erhåller Kunden en icke överlåtbar rätt att för eget bruk använda Applikationen för den/de depå/depåer som Kunden har hos Bolaget. *Kunden får inte vidaredistribuera, möjlig- göra för annan att använda eller på annat disponera över Applikationen eller den information Kunden får tillgång till via nExt API*. Kunden är ansvarig för att ha tillräckliga säkerhetsrutiner för att säkerställa att inte någon obehörig kan logga in på Applikationen eller få tillgång till den information som Kunden erhåller via nExt API. Nordnet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av bristande säkerhetsrutiner gällande inloggning till Applikationen.

Replies (1)

RE: Publicering av applikationskod? - Added by Nordnet_Support over 2 years ago

Jag föreslår att du kontaktar Nordnets support, eller +46 8-506 331 99 med din fråga om publicering av applikationskod.

PS. Om det är någon som frågar dig hur man kommer igång med NEXT kan du alltid skicka dem vidare till våra nya uppdaterade användarguider, https://github.com/nordnet/next-api-v2-examples. Just nu finns det guider för Python och Java.

Mvh,
Henrik

(1-1/1)