Logout fallerar med http 500

Added by Henrik over 8 years ago

Hej!

Har kört code sample för C# för att logga in. Det funkar fint. Att logga ut är däremot sämre. Det ser ut (?) som att det är ett litet fel i code sample, man skickar in en första parameter "method", men på rad 99 hårdkodas den alltid till "POST".

Om jag ändrar till att på rad 99 använda den method som skickas in får jag http 401 då jag försöker logga ut med den sessionKey jag fått vid inloggning. Om jag i stället låter den vara hårdkodad till "POST" får jag http 500.

Hur ska man göra?


Replies (2)

RE: Logout fallerar med http 500 - Added by Henrik over 8 years ago

Det blir bättre om man läser dokumentationen ordentligt. Jag glömde sätta basic auth på min http request.

RE: Logout fallerar med http 500 - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Bra att det löste sig.

(1-2/2)