Public trade feed returnerar bara heartbeats i test. Är den inte tillgänglig?

Added by Stefan over 2 years ago

Hej,
jag försöker prenumererar till trade Ericsson B (instrument 101 market 11) men får bara heartbeats tillbaka.

Är trade inte tillgänglig i test?

Skickat

{"cmd":"subscribe","args":{"t":"trade","i":"101","m":11}}

Fick från servern

Thu Apr 05 16:29:06 CEST 2018{"type":"heartbeat","data":{}}
Thu Apr 05 16:29:11 CEST 2018{"type":"heartbeat","data":{}}
...

Om jag däremot prenumererar till price så får jag ngt tillbaka

Skickar

{"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","i":"101","m":11}}

Får som svar

Thu Apr 05 16:36:17 CEST 2018{"type":"price","data":{"i":"101","m":11,"trade_timestamp":1522937700035,"tick_timestamp":1522938978279,"bid_volume":1441}}
Thu Apr 05 16:36:22 CEST 2018{"type":"heartbeat","data":{}}
Thu Apr 05 16:36:27 CEST 2018{"type":"heartbeat","data":{}}
Thu Apr 05 16:36:32 CEST 2018{"type":"heartbeat","data":{}}
Thu Apr 05 16:36:35 CEST 2018{"type":"price","data":{"i":"101","m":11,"trade_timestamp":1522937700035,"tick_timestamp":1522938996279,"ask_volume":687}}


Replies (1)

RE: Public trade feed returnerar bara heartbeats i test. Är den inte tillgänglig? - Added by Holger over 2 years ago

Jag undrar lite på samma spår... är testsystem ur funktion för tillfället?

Lyckas varken köpa eller sälja. Instrument 101, market 11. Får bara Order_State "DELETED" och Action_State "INS_FAIL" Trots att marknaden ska vara öppen...

Please advice...

(1-1/1)