Orderläggning i testmarknaden ur funktion, tidsplan för åtgärd?

Added by Daniel over 2 years ago

Finns det någon tidsplan angående när ni fixat så det går att lägga ordrar i testmarknaden igen?