INS_PEND -> INS_FAIL

Added by Daniel almost 3 years ago

Den senaste tiden har jag inte fått ut ordrar på testmarknaden. När jag försöker lägga ut får jag exempelvis:

order_id: 1160405
result_code: OK
order_state: LOCAL
action_state: INS_PEND

men sedan:

order_id: 1160405
accno: 9211457
modified: 1509697845824
order_state: DELETED
action_state: INS_FAIL

Vad beror detta på?