Paket från framtiden?

Added by David over 3 years ago

Vissa paket i indicator-feeden kommer från framtiden enligt min dator-klocka::

DEBUG 2017-06-01 12:14:47,211 NN pub.next.nordnet.se indicator, {'i': 'OMXS30', 'tick_timestamp': 1496312087932, 'low': 1636.01, 'm': 'OM', 'close': 1639.11, 'last': 1644.47, 'high': 1646.81}

Notera att::
1496312087932 == GMT: Thursday, June 1, 2017 10:14:47.932 AM
ligger 0.72s före klockan på min dator.

Jag har på flera sätt kontrollerat tiden på min dator, genom ntp och siten time.is och den går rätt +/- 0.01s.

Hur ska jag tolka detta?