M2Crypto alternativ

Added by Usman over 3 years ago

Hej,

Vi får problem med importera M2Crypto och få det funka med Openssl.
Finns det andra python krypterings bibliotek?

Felmeddelande:
ImportError: dlopen
Expected in: flat namespace


Replies (1)

RE: M2Crypto alternativ - Added by Usman over 3 years ago

Lösning:

Installera en ny version av Openssl och Swig:
brew install openssl
brew install swig

Finally install m2crypto on El Capitan in your Bash och om du använder en vir miljö så måste du tömma cachen på den:
env LDFLAGS="-L$(brew --prefix openssl)/lib" CFLAGS="-I$(brew --prefix openssl)/
include" SWIG_FEATURES="-cpperraswarn -includeall -I$(brew --prefix openssl)/include"
pip install m2crypto --no-cache-dir

(1-1/1)