Get orders - jag ser inte hur man kan få ut instrumentnamn och symbol i klartext, kommer enbart id och market ID

Added by Maths over 3 years ago

Finns det något sätt att få med instrumentnamn och symbol i requesten GET ORDERs.
Alla order kommer men jag vill kunna ha namnet i klartext?


Replies (1)

RE: Get orders - jag ser inte hur man kan få ut instrumentnamn och symbol i klartext, kommer enbart id och market ID - Added by Morten over 3 years ago

i dont get your question,

You missing some data in the response of the orders?

(1-1/1)