Invalid parameter accno.

Added by Joachim over 3 years ago

Jag försöker hämta positions och har testat på ett antal olika sätt, men hela tiden får jag utskriften:

{"code":"NEXT_INVALID_PARAMETER","message":"Invalid parameter accno."}

Parametern accno är av typen int och innehåller korrekt värde, så vad kan jag tänkas göra för fel?

def getAccountPositions(self, accno):
  headers = {'Accept': 'application/json'}
  params = urllib.urlencode({'accno': accno})
  self.mConn.request('GET', '/next/2/accounts/' + str(accno) + '/positions', params, headers)
  r = self.mConn.getresponse()
  response = r.read()
  print(response)

Tack!


Replies (1)

RE: Invalid parameter accno. - Added by Joachim over 3 years ago

Solved it by setting the params variable to ''. accno is not a form variable but a path variable.

(1-1/1)