Instrument i v2

Added by Sebastian over 3 years ago

Hej,

Om man vill ha information om ett instrument, säg identifier 101 market 11, kan man på något sätt få information om detta instrument endast som ett handlat instrument? Instrument lookup verkar idag ge en bunt handlade instrument (där market 11 bara gäller för ett av dem).

Kort; jag vill ha information om ett instrument (ticksizetableid t.ex) genom ett REST anrop, och bara få tillbaka info om just det instrumentet jag anropar efter.

Tack!


Replies (1)

(1-1/1)