Public feed, hur mycket data?

Added by Daniel over 3 years ago

"The load in the private feed is low but when using the public feed the client should not subscribe to more instrument than the client can handle."

Hur mycket data kan det röra som om mellan tummen och pekfingret, om man exempelvis skulle prenumerera på all info från alla aktier på large cap?


Replies (2)

RE: Public feed, hur mycket data? - Added by Philip about 3 years ago

Det beror ju på vad du subscribar på (pris, djup, avslut) och hur du ska ta hand om datan sedan.

Jag lyssnar på alla avslut på OMXS30 och ett gäng andra aktier, det sparas i en array som sedan skrivs till en databas varje 1000 avslut som loggas.
Mitt program använder coroutines och släpper e.v lås när man väntar på data o liknande så att min "feedlyssnare" inte väntar på att databasen ska skrivas hela tiden osv.

Databasen blir inte så stor i MB per dag men e.x en textfil skulle snabbt bli flera GB på väldigt kort tid.
Skulle man logga orderboken så skulle det garanterat bli mycket mer då ordrar flyttas om hela tiden.

Om du vill ta reda på antalet avslut utan att gissa så står det säkerligen på någon sida för Large Cap aktierna, varje enskilt avslut = 1 feed meddelande.

RE: Public feed, hur mycket data? - Added by Daniel almost 3 years ago

Ja, frågan är ju lite av typen "hur långt är ett snöre?", men det jag undrade då var en grov uppskattning om vad det kan tänkas röra sig om. Då jag inte fick något svar på forumet (förutom ditt) letade jag runt och hittade lite info från Nasdaq som jag tror att fler kan vara intresserade av: http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/92/92130_inet-otf-performance-testing-2014-03-25.pdf

(1-2/2)