Simultana POST/PUT/DELETE?

Added by Daniel almost 4 years ago

Finns det någon begränsning i hur många simultana POST/PUT/DELETE man får göra? (Tänker på när man vill lägga in/modifiera/ta bort många order samtidigt)

Ser i dokumentationen att resultatkod 429: "Too Many Requests, please wait for 10 seconds before trying again" finns..?


Replies (1)

RE: Simultana POST/PUT/DELETE? - Added by Nordnet Simon almost 4 years ago

Hej, det finns idag ingen begränsing. Vi har dock möjlighet att slå på skydd så man får göra max X request per tidsenhet. Det är därför dokumentationen finns. Vi kommer dock inte slå på det utan att förvarna.

Men när du lägger/modifierar ordrar parallellt så kommer det att serialiseras i backend för att vi ska kunna validera varje request korrekt. Det gör att svarstiden för den request som hamnar sist i kön kan bli ganska lång.

(1-1/1)