Orderläggning "result_code": "OTHER_ERR"

Added by Rickard almost 4 years ago

Tjena!

När jag ska posta en order får jag detta som svar:

{
"action_state": "INS_FAIL",
"message": "Internal error.",
"order_id": 0,
"order_state": "DELETED",
"result_code": "OTHER_ERR"
}

Någon som vet vad jag gör fel?

Jag använder python med requests

URL = https://api.test.nordnet.se/next/2/accounts/9210917/orders

Data = {'market_id': 11, 'price': 50, 'volume': 1, 'currency': 'SEK', 'identifier': '101', 'side': 'buy'}

Kod:
def buy(identifier,marketID,price,volume,currency,account_id,session_key):
r = requests.post('https://%s/next/%s/accounts/%s/orders' % (URL,API_VERSION,account_id),
data={'identifier':identifier,'market_id':marketID,
'price':price,'volume':volume,'currency':currency,
'side':'buy'},
auth=(session_key, session_key), headers=headers).text
return r


Replies (4)

RE: Orderläggning "result_code": "OTHER_ERR" - Added by Lars almost 4 years ago

För att detta

requests.post('https://%s/next/%s/accounts/%s/orders' % (URL,API_VERSION,account_id),

ska kunna fungera behöver väl URL vara

api.test.nordnet.se

snarare än

https://api.test.nordnet.se/next/2/accounts/9210917/orders

RE: Orderläggning "result_code": "OTHER_ERR" - Added by Rickard almost 4 years ago

Precis variabeln URL = 'api.test.nordnet.se'

I en tankevurpa namngav jag utskriften av hela uttrycket som URL.

Detta blir alltså
https://%s/next/%s/accounts/%s/orders' % (URL,API_VERSION,account_id)

https://api.test.nordnet.se/next/2/accounts/9210917/orders

RE: Orderläggning "result_code": "OTHER_ERR" - Added by Rickard almost 4 years ago

Min misstanke är att jag gör något fel antingen när jag deklarerar Content-type eller i parametrarna som skickas med i data.

RE: Orderläggning "result_code": "OTHER_ERR" - Added by Nordnet Aleksandar almost 4 years ago

Hej,

Vi hade problem med en bakomliggande tjänst i testmiljön som påverkade orderläggningen.

Detta är åtgärdat och orderläggningen bör funka som normalt.

mvh

Aleks

(1-4/4)