Nordnet External API - HTTP requests

Added by Chris over 3 years ago

Hej, hur listar jag alla underliggande samt instrument som ingår i Nordnets s.k supermarket ?
Går det att använda test API för detta ?


Replies (3)

RE: Nordnet External API - HTTP requests - Added by Chris over 3 years ago

Jag såg det nu via GET /next/2/instruments/{instrument_id}/leverages.
Man måste göra det separat för varje underliggande. Tack

RE: Nordnet External API - HTTP requests - Added by Chris over 3 years ago

Bra json till csv konverterare, enkel importert till Excel, Google sheets etc.
https://konklone.io/json/

RE: Nordnet External API - HTTP requests - Added by Chris over 3 years ago

Det är en diskrepans mellan test och skarp, underliggande leverage instrument denominerade i SEK är ~640 i skarp medan ~180 i testmiljö.

GET /next/2/instruments/underlyings/{derivative_type}/{currency}

https://gist.github.com/anonymous/85749d7971c352960ba47764ea88452e
https://gist.github.com/anonymous/dab7c339c8792166a0412fe529af16b6

/

(1-3/3)