Python problem

Added by Patrik almost 4 years ago

Hej,
har testat python exemplet och får ett felmeddelande.

OPENSSL_Uplink(00007FFC1AC72000,08): no OPENSSL_Applink

undrar lite vad jag gjort för fel!
Har någon annan fått detta meddelande?

MvH
Pat


Replies (1)

RE: Python problem - Added by Patrik almost 4 years ago

Detta problem löses genom att inte köra python2.7 64 utan 32 om någon annan får samma problem i framtiden.

MvH
Pat

(1-1/1)