Privatperson / Ekonomisk förening

Added by Dennis about 2 years ago

Hej,

Givet att jag har en algo som jag sätter upp som privatperson eller som ekonomisk förening, vilka begränsningar har jag för handel för egen räkning innan det krävs tillstånd från FI?

Tack för svar!


Replies (2)

RE: Privatperson / Ekonomisk förening - Added by Nordnet Henrik 6 months ago

Det är möjligtvis en fråga för support.

Henrik

RE: Privatperson / Ekonomisk förening - Added by Neal about 1 month ago

Dessutom kräver reglerna att eventuella medel som används för att uppfylla minimikrav för dagskurshandel eller för att möta eventuella samtal för dag-handelsmarginal kvarstår på mönsterdagen näringsidkarens konto för två arbetsdagar efter det att affären avslutats när som helst när insättningen krävs. Reglerna förbjuder också användning av tvärgarantier för att uppfylla kraven på dagskursmarginaler.

https://domyessay.today/custom-essay-writing/

(1-2/2)