Testa

Added by Erik over 8 years ago

Sista meddelandet postat här för över ett halvår sedan - är API:t fortfarande tillgängligt och aktivt?
Hur gör jag om jag vill köra mot ert test-API? (Jag har testkod, men får 401/Unauthorized som svar när jag försöker logga in).


Replies (4)

RE: Testa - Added by Marko over 8 years ago

Tjena!

Jag använder API:t, vilket språk kör du?
Posta gärna felmeddelandet, jag hade samma problem för inte så länge sedan...

RE: Testa - Added by Erik over 8 years ago

Jag använder Ruby. Alltså jag får en vanlig HTTP 401 som svar så jag antar att jag måste be någon slå på rätt rättigheter för mitt konto?

RE: Testa - Added by Nordnet Simon over 8 years ago

Hej Erik, API:t är tillgängligt.

Jag har skapat ett nytt exempel i Ruby som loggar in också - https://api.test.nordnet.se/projects/api/wiki/Code_examples#Login-example-in-Ruby .

Username och password ska vara samma som du använder för att logga in här på Wiki:n.

Återkom om det fortfarande inte fungerar.

RE: Testa - Added by Erik over 8 years ago

Tack så mycket, jag hade inte fattat att det var essentiellt att service var satt just till NEXTAPI, men nu fungerar det fint! :-)

(1-4/4)