Ingen log in längre

Added by Otto about 4 years ago

Kom tillbaka och fortsatte koda på mitt projekt efter sommaren. Nu kan jag inte logga in längre på servern med min bot. Jag får tillbaka responsen: #<Net::HTTPUnauthorized:0x007fb722aef750>

Vad har hänt?

Mvh
OTto


Replies (4)

RE: Ingen log in längre - Added by Otto about 4 years ago

Jag kan logga in på hemsidan men det fungerar inte med koden längre, inte äns kodexemplena som finns upplagda på hemsidan och som jag testat förut.

RE: Ingen log in längre - Added by Otto about 4 years ago

Mer felmeddelande från tidigare fungerande kod:

 {"timestamp":1469547403033,"valid_version":true,"system_running":true,"message":""}
{"code":"NEXT_LOGIN_INVALID_TIMESTAMP","message":"Something went wrong when logging in."}
{"code":"NEXT_INVALID_SESSION"}

RE: Ingen log in längre - Added by Lars about 4 years ago

Jag antar att du har följt upp felmeddelandet "NEXT_LOGIN_INVALID_TIMESTAMP" och försäkrat dig om att det timestamp du skickar med i anropet är korrekt?

RE: Ingen log in längre - Added by Otto about 4 years ago

Utan att jag gjort något började det fungera igen. Vet inte vad som var problemet.

Mvh
Otto

(1-4/4)