Identifiers saknas

Added by David over 4 years ago

Liksom Otto skrev i annan post, saknas vissa instrument. Exempelvis i produktionssystemet har listan

/next/2/lists/16227426 (US_NAS100 Nasdaq 100)

bara 92 instrument, borde ju vara 100. Listan saknar exempelvis Google/Alphabet.