Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden

Added by Stefan over 4 years ago

Hej,

Har sett detta beteende nästan återkommande på testmarknaden senaste månaden. Vore toppen om ni kan se till att era två testmiljöservrar lirar mot varandra. Priserna/orderboksdjupet i marknadsdata feeden stämmer inte under viss tid exempelvis. Har man lagt order/ordrar borde ju dessa speglas i orderboksdjupet omgående när trading status är Continuous, dvs att marknadsdatafeeden skickar ut ny data.

Vore tacksam om ni kunde fixa detta,

Stefan


Replies (8)

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by Stefan over 4 years ago

Testmarknadens publika feeds fungerar fortfarande inte. Man får känslan av att de har fastnat. Börjar kännas mer som en regel än ett undantag nu, och gör att utveckling går mkt långsammare än tänkt...

Vore toppen om ni kan åtgärda detta.

Stefan

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by Rickard over 4 years ago

Ja precis, någonting är fel i testmiljön. Uppskattas om ni fixar så fort som möjligt

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by Nordnet Aleksandar over 4 years ago

Hej,

Jag ber om ursäkt för dröjsmålet. Felet är åtgärdat nu och orderläggning bör fungera som vanligt.

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by Rickard over 4 years ago

Tycker fortfarande det ser konstigt ut, får inte avslut på ordrar samt orderboken verkar fel {"type":"depth","data":{"i":"36273","m":11,"tick_timestamp":1465820297790,"bid1":342.00,"bid_volume1":1000,"bid_orders1":1,"ask1":342.00,"ask_volume1":1000,"ask_orders1":0,"bid2":0.00,"bid_volume2":0,"bid_orders2":0,"ask2":0.00,"ask_volume2":0,"ask_orders2":0,"bid3":0.00,"bid_volume3":0,"bid_orders3":0,"ask3":0.00,"ask_volume3":0,"ask_orders3":0,"bid4":0.00,"bid_volume4":0,"bid_orders4":0,"ask4":0.00,"ask_volume4":0,"ask_orders4":0,"bid5":0.00,"bid_volume5":0,"bid_orders5":0,"ask5":0.00,"ask_volume5":0,"ask_orders5":0}}

hur kan bid1 och ask1 båda vara 342.00 de borde väl matchas?

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by Nordnet Aleksandar over 4 years ago

Det finns endast level 1 djup med samma pris och volym. Jag skulle gissa på att det är/var en pågående auktion.

Detta sker väldigt sällan i produktion förutom vid de schemalagda dagliga auktionerna, men eftersom aktiviteten på testmarknaden är så låg så sker det ofta avslut som skiljer sig rejält från förgående och därav triggar en auktion.

Prenumerera på status för marknaden och så kan du se när det är Auktion och när det är Continuous trading.

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by sunh 9 days ago

먹튀검증 I've never read this kind of story before. 먹튀검증 What a great story! 안전놀이터 I read it really interestingly. 토토사이트 This article was a great help to me. 꽁머니 I wish I could write something like this! 꽁머니 Actually, I run a similar site. 안전놀이터 I want you to come and take a look.스포츠중계 I would be really happy if you visit my site. Thank you! In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by sunh 9 days ago

토토레프리 Hello,먹튀검증 your post was really impressive to me. I'm very happy 먹튀 to finally find the article 먹튀검증업체 I've been searching for. How did you write https://elephonemobile.com/ this article? 먹튀사이트 That's amazing. 메이저놀이터 It is no exaggeration to say that you are an expert in this field. 메이저놀이터 I want to 사설토토 learn how 메이저사설토토 to write from you. Actually, I'm posting on 사설놀이터 a similar site. 안전놀이터 It's not really easy. That's why 안전놀이터 I think you're even greater. 토토사이트 COVID-19 is a problem around the world these days. 메이저토토사이트 Are you okay? I would like to thank you again for always being careful and allowing me to read this. 토토사이트추천 Then have a happy day. 토토사이트 Thank you.

RE: Order server och marknadsdata server verkar inte lira ihop på testmarknaden - Added by sunh 9 days ago

안전놀이터검증및연구센터 That's a really good 토토사이트분석전문블로그 handwriting. 먹튀검증의새로운패러다임 Your article impressed me https://kipu.com.ua/ very much. https://remarka.kz/ I've been wanting to https://subtitles.ee/ read these posts for 안전놀이터 a long time. 먹튀검증 I'm very happy to 토토사이트 finally read this post. 먹튀사이트검증 Thank you again for uploading this post. 메이저토토사이트 The COVID-19 problem is 메이저안전놀이터 really serious around 안전한사설토토사이트 the world these days. 공식안전놀이터 Are you and your country okay? 먹튀검증커뮤니티 Our country is also in 먹튀검증토토사이트 a very difficult situation. 먹튀검증토토 Thank you for 사설안전놀이터] writing such a brilliant article in such a difficult situation. That's how much your article gave me strength. I hope you and your family will avoid COVID-19 safely, and only good things will happen. Thank you. Have a nice day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

(1-8/8)