Hitta alla identifiers på Large Cap

Added by Otto over 4 years ago

Hej

Jag försöker hitta alla identifiers på marknaden Large Cap Omx (Marknads-id 30). Det har varit lite knepigt att få fram detta, det verkar inte finnas något sätt att lista alla aktier på denna marknad. Man måste vad jag vet gå in via listor (i detta fall har jag tagit listan Large Cap Stockholm = 16314763). När jag kallar på kommandot

/next/2/lists/16314763

får jag upp nästan alla aktier. Dock saknas några viktiga (som typ Com Hem Holding Ab). Finns det något sätt som jag kan få hela listan på?

Mvh
Otto


Replies (7)

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by Björn over 4 years ago

Jag har inte grävt nå't, men jag har ett vagt minne av att samma sak har frågats förut och att svaret var att testmarknaden inte heller i den här aspekten överensstämmer med den riktiga.
Jag tror alltså att du kommer att se det du förväntar dej när du går över till det skarpa systemet.

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by Otto over 4 years ago

Tack Björn. Det var konstigt, man vill ju kunna utveckla så verklighetstroget som möjligt. Råkar du veta hur det är med priser av aktier? Överensstämmer de med det skarpa systemet?

MVh
Otto

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by Björn over 4 years ago

Nej, det gör de inte. Priserna sätts från lagda och genomförda ordrar i testsystemet, på samma sätt som det görs i det skarpa systemet.
Så priser, orderdjup, genomförda affärer mm överensstämmer inte med den riktiga handeln hos Nasdaq Omx. Det tydligaste tecknet är nog att aktiviteten ofta är jättelåg
och väljer man inte sina aktier väl så är det ingen annan som handlar med dem.

Jag tycker inte att det är konstigt alls egentligen. Annars hade det blivit skumt på andra håll i och med att du även kan handla via API:t.
Tex skulle man kunna få beteendet att din lagda order inte påverkar orderdjupet eller att ordrar genomförs oberoende av orderdjup. Det blir lika fel...
På det här sättet blir beteendet korrekt, men inte innehållet.

Sammanfattning: Testsystemet är bra för att testa din integration med Nordnet, på en teknisk nivå, inget annat.

Med de begränsningarna är vilka aktier som ingår i vilka listor en piss i Mississippi ;-)

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by David over 4 years ago

Vad jag kan se gäller detta också produktionssystemet, exempelvis listan 16227426

US_NAS100 Nasdaq 100 :: 92

innehåller bara 92 instrument, borde ju vara 100. Listan saknar exempelvis Google/Alphabet.

Detta vore fint att få klarhet i.

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Have you been writing 토토사이트분석전문블로그 this for a long time? 먹튀검증의새로운패러다임 I think he's an expert in https://kipu.com.ua/ this field. https://remarka.kz/ I think so. https://subtitles.ee/ That's how high quality your writing is. 안전놀이터 I also run a website with 먹튀검증 a topic similar to your article. 토토사이트 But I'm still lacking a lot 먹튀사이트검증 because it hasn't been long since 메이저토토사이트 I started running the website. 메이저안전놀이터 It would be great 안전한사설토토사이트 if I could write and 공식안전놀이터 post as well as you. 먹튀검증커뮤니티 Great! You must have put a lot of 먹튀검증토토사이트 effort into writing these posts. 먹튀검증토토 I hope I can work hard in 사설안전놀이터] the future to write a similar level of writing to you. Thank you so much for letting me read this again. I would appreciate it if you could let me read more posts with good content. Then have a good day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 That's a really good 토토사이트분석전문블로그 handwriting. 먹튀검증의새로운패러다임 Your article impressed me https://kipu.com.ua/ very much. https://remarka.kz/ I've been wanting to https://subtitles.ee/ read these posts for 안전놀이터 a long time. 먹튀검증 I'm very happy to 토토사이트 finally read this post. 먹튀사이트검증 Thank you again for uploading this post. 메이저토토사이트 The COVID-19 problem is 메이저안전놀이터 really serious around 안전한사설토토사이트 the world these days. 공식안전놀이터 Are you and your country okay? 먹튀검증커뮤니티 Our country is also in 먹튀검증토토사이트 a very difficult situation. 먹튀검증토토 Thank you for 사설안전놀이터] writing such a brilliant article in such a difficult situation. That's how much your article gave me strength. I hope you and your family will avoid COVID-19 safely, and only good things will happen. Thank you. Have a nice day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Hitta alla identifiers på Large Cap - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 Your article was very impressive to me. 먹튀검증 It was unexpected information,안전놀이터 but after reading it like this,토토사이트 I found it very interesting. 꽁머니 Thank you very much. 꽁머니 It was an honor to see this information. 안전놀이터 I should upload similar information on my website. 스포츠중계 Come and check it out for me. In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

(1-7/7)