Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data)

Added by Peter over 4 years ago

Hej,

Jag försöker använda mig av PriceFeeden för att följa olika aktiekurser. Efter inloggningen startar jag en subscription med:

"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{\"t\":\"price\", \"i\":\"101\", \"m\":11}}\n";

När jag sedan läser av min SSL-stream får jag omgående följande svar:

{"type":"price","data":{"i":"101","m":11,"trade_timestamp":1462538525488,"tick_timestamp":1462538525488,"bid":64.00,"bid_volume":19,"ask":0.0000,"ask_volume":0,"close":64.00,"high":100.00,"last":100.00,"last_volume":1,"low":64.00,"open":64.00,"vwap":82.00,"turnover":16939.85,"turnover_volume":208}}

Det gjorde jag strax innan kl 15 idag (börsen öppen). Ericsson B har under hittills dagen pendlat mellan 62,30 och 63,05 så de olika kurserna i svaret är felaktiga.

Jag läser av min stream var femte sekund och får efter det inledande svaret endast heartbeats ({"type":"heartbeat","data":{}}). Jag har låtit den stå en halvtimme utan att få något annat än heartbeats.

Fråga 1: Är det något fel på feeden just nu?

Fråga 2: Gör jag något fel när jag subscribar som jag beskrivit ovan?

Fråga 3: Behöver jag göra något för att hålla liv i feeden? Kursen hinner ju ändras många ggr på en halvtimme så att jag bara får heartbeats kan inte bero på att kursen stått still.

Fråga 4: Varför får jag inte samma kurser som man ser på er hemsida? (Är det andra värden pga test-miljö?)

Mvh
Peter


Replies (1)

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by Björn about 4 years ago

Får du något svar alls på den publika feeden så har du subscribat rätt. Så långt är allt bra...
Däremot är testsystemet, som jag antar att du kör mot, en helt separat system med egna tillgängliga aktier och en egen orderbok. Du kan alltså inte förutsätta att du ska känna igen tex priser från Nasdaq Omx's skarpa system.

(1-1/1)