Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data)

Added by Peter over 4 years ago

Hej,

Jag försöker använda mig av PriceFeeden för att följa olika aktiekurser. Efter inloggningen startar jag en subscription med:

"{\"cmd\":\"subscribe\", \"args\":{\"t\":\"price\", \"i\":\"101\", \"m\":11}}\n";

När jag sedan läser av min SSL-stream får jag omgående följande svar:

{"type":"price","data":{"i":"101","m":11,"trade_timestamp":1462538525488,"tick_timestamp":1462538525488,"bid":64.00,"bid_volume":19,"ask":0.0000,"ask_volume":0,"close":64.00,"high":100.00,"last":100.00,"last_volume":1,"low":64.00,"open":64.00,"vwap":82.00,"turnover":16939.85,"turnover_volume":208}}

Det gjorde jag strax innan kl 15 idag (börsen öppen). Ericsson B har under hittills dagen pendlat mellan 62,30 och 63,05 så de olika kurserna i svaret är felaktiga.

Jag läser av min stream var femte sekund och får efter det inledande svaret endast heartbeats ({"type":"heartbeat","data":{}}). Jag har låtit den stå en halvtimme utan att få något annat än heartbeats.

Fråga 1: Är det något fel på feeden just nu?

Fråga 2: Gör jag något fel när jag subscribar som jag beskrivit ovan?

Fråga 3: Behöver jag göra något för att hålla liv i feeden? Kursen hinner ju ändras många ggr på en halvtimme så att jag bara får heartbeats kan inte bero på att kursen stått still.

Fråga 4: Varför får jag inte samma kurser som man ser på er hemsida? (Är det andra värden pga test-miljö?)

Mvh
Peter


Replies (6)

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by Björn over 4 years ago

Får du något svar alls på den publika feeden så har du subscribat rätt. Så långt är allt bra...
Däremot är testsystemet, som jag antar att du kör mot, en helt separat system med egna tillgängliga aktier och en egen orderbok. Du kan alltså inte förutsätta att du ska känna igen tex priser från Nasdaq Omx's skarpa system.

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 First of all, thank you for letting me see this information.먹튀검증 I think this article can give me a lot of inspiration.안전놀이터 I would appreciate it 토토사이트 if you could post more good contents in the future. 꽁머니 There are also many good articles on my site. 꽁머니 I would appreciate it if you could visit once and enjoy it.안전놀이터 Thank you. Have a nice day!스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 Hello,먹튀검증 your post was really impressive to me. I'm very happy 먹튀 to finally find the article 먹튀검증업체 I've been searching for. How did you write https://elephonemobile.com/ this article? 먹튀사이트 That's amazing. 메이저놀이터 It is no exaggeration to say that you are an expert in this field. 메이저놀이터 I want to 사설토토 learn how 메이저사설토토 to write from you. Actually, I'm posting on 사설놀이터 a similar site. 안전놀이터 It's not really easy. That's why 안전놀이터 I think you're even greater. 토토사이트 COVID-19 is a problem around the world these days. 메이저토토사이트 Are you okay? I would like to thank you again for always being careful and allowing me to read this. 토토사이트추천 Then have a happy day. 토토사이트 Thank you.

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Hello, 토토사이트분석전문블로그 I read your article for 먹튀검증의새로운패러다임 the first time today. https://kipu.com.ua/ It's a post that https://remarka.kz/ I've never seen before. https://subtitles.ee/ That's amazing. 안전놀이터 You must have 먹튀검증 a genius for writing. 토토사이트 I wish I could write like you. 먹튀사이트검증 When did you start posting like this? 메이저토토사이트 I think it's very old. 메이저안전놀이터 That's how good you are at writing. 안전한사설토토사이트 Actually, 공식안전놀이터 I have a website with 먹튀검증커뮤니티 a similar topic as you. 먹튀검증토토사이트 But I don't have the skill 먹튀검증토토 to write as well as you do. 사설안전놀이터] Thank you again for letting me read this. COVID-19 is becoming a big problem around the world these days. I hope you pass without any problems. Thank you. Have a good day today!Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by dkfeiskkd 13 days ago

I love your blog post. I have bookmarked your blog in my bookmarks list. I hope you also visit my website. 먹튀검증사이트

RE: Feeden svarar bara en gång (och med felaktig data) - Added by dkfeiskkd 13 days ago

Your post is really amazing! Please also visit my website to see.버즈툰

(1-6/6)