angående login

Added by Hadi over 4 years ago

Det är så att jag använder själv python 2.7 och försöker logga in med hjälp av kod exemplet på sidan. Jag har ändrat lösenord och användarnamn till de jag har men jag får följande error:
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Hadi/PycharmProjects/untitled2/nordnettest.py", line 24, in <module>
rsa=RSA.load_pub_key('NEXTAPI_TEST_public.pem')
File "C:\Python27\lib\site-packages\M2Crypto\RSA.py", line 405, in load_pub_key
bio = BIO.openfile(file)
File "C:\Python27\lib\site-packages\M2Crypto\BIO.py", line 186, in openfile
return File(open(filename, mode))
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'NEXTAPI_TEST_public.pem'

Process finished with exit code 1

Sedan har jag själv försökt ändra i koden och på linje 24 skrev jag:
rsa=RSA.load_pub_key_bio('NEXTAPI_TEST_public.pem')
vilket gav detta svar då :

Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Hadi/PycharmProjects/untitled2/nordnettest.py", line 24, in <module>
rsa=RSA.load_pub_key_bio('NEXTAPI_TEST_public.pem')
File "C:\Python27\lib\site-packages\M2Crypto\RSA.py", line 420, in load_pub_key_bio
rsa = m2.rsa_read_pub_key(bio._ptr())
AttributeError: 'str' object has no attribute '_ptr'

Process finished with exit code 1

jag vet inte dock vad det kan vara för fel. Dock är det så att jag installerade GRR-m2crypto men den har även alla filer exakt som m2crypto och det funkar perfekt den delen. hjälp snälla


Replies (2)

RE: angående login - Added by Lars over 4 years ago

No such file or directory: 'NEXTAPI_TEST_public.pem'

låter som att filen NEXTAPI_TEST_public.pem inte existerar i den katalog ditt program försöker läsa den från. Har du laddat hem den och lagt den på rätt ställe?

RE: angående login - Added by Hadi over 4 years ago

ah jag löste den nu faktisk, jag laddade ner den och la in de i samma fil som python :) tack för det.

(1-2/2)