Feed - Logga in genom write

Added by Otto over 4 years ago

Hej

Kanske lite dum fråga, men undrar hur man loggar in med session-key via socket. Är tanken bara att man ska skriva ett JSON-objekt med session-key till socketen för att få en feed?

Mvh
Otto


Replies (2)

RE: Feed - Logga in genom write - Added by Nordnet Aleksandar over 4 years ago

Hej,

Dokumentation kring feederna hittar du här: https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds

För att logga in ska du skriva {"cmd":"login", "args":{ "session_key":"ABC123"}} med din sessionsnyckel till socketen.
Då ser du även att det börjar rulla in heartbeats som håller uppkopplingen vid liv.

Längre ner i dokumentationen ser du andra typer av meddelanden som kan skickas vid redan inloggat läge för att få kurser m.m.

Mvh
Aleks

RE: Feed - Logga in genom write - Added by Otto over 4 years ago

Tack Aleksander

This is how I got my heartbeat going in the feed socket (for those who are interested in how you do it in Ruby).

#SOCKET (login data from JSON object)
hostname = login_data['public_feed']['hostname']
port = login_data['public_feed']['port']

socket = TCPSocket.open(hostname,port)
ssl_context = OpenSSL::SSL::SSLContext.new()
ssl = OpenSSL::SSL::SSLSocket.new(socket, ssl_context)
ssl.sync_close = true
ssl.connect

login = {:cmd => "login", :args => {:session_key => session_key}}
login_json = JSON.generate(login)
ssl.puts(login_json.to_s) #login to socket
while line = ssl.gets
  puts line.chop
end
ssl.close

(1-2/2)