Tvetydigheter i feed-dokumentationen

Added by Göran over 4 years ago

Hej!

Enligt feed-dokumentationen här: https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds står det under Subscribe/Unsubscribe:
Each subscribe/unsubscribe message is related to one entity at the time. Multiple subscriptions is allowed on one public feed.
Key Value
"cmd" "subscribe" or "unsubscribe"
"session_key" The session key from the HTTP login.
"args" see below

Detta tolkar jag som att "session_key" ska skickas med som en parameter, men i detta forum samt i exemplen under denna rubrik t.ex:
{"cmd":"subscribe", "args":{"t":"price", "i":"1869", "m":30}} skickas inte session_key med som en parameter.

Fråga 1: Ska man skicka med session_key i subscribe/unsubscribe eller inte?

Vidare står det under price-feed:
In the first message after a subscription all available fields are sent to the client. After that only "m","i" and changed fields are sent. All fields are not available on all markets.

När jag börjar prenumerera på en feed får jag ingenting tillbaka. Ovan kan tolkas som att man alltid ska få tillbaka en deklaration på fälten oavsett om det kommer någon price-udate?

Jag får heartbeats med jämna mellanrum (som sig bör) och om jag skickar in ett tradable id/market_id par som inte rimmar får jag ett felmeddelande som säger att jag inte har access. Detta får mig att tro att jag har det uppsatt på rätt sätt. Har fortfarande inte lyckats få någon prisupdatering i testmiljön fast jag försöker med de mest omsatta instrumenten under normala öppettider på börserna. Jag gissade att ni bara replikerade prisuppdateringarna på riktiga marknaden med fördröjning i testmiljön men så kanske inte är fallet.

Fråga 2: Ska jag få någon konfirmering på att jag lyckats börja prenumerera eller syftar dokumentationen på att när den första prisuppdateringen kommer så kommer alla fält skickas med?

Fråga 3: Finns det någon tradable/market där jag under någon tid kan var relativt säker på att få uppdateringar?

Fråga 4: Följer er service JSON standard i den bemärkelse att objekten inte behöver följa någon inbördes ordning? I.e. dessa två är likvärdiga:
{"cmd":"subscribe", "args":{"t":"price", "i":"1869", "m":30}}
och
{"args":{"t":"price", "i":"1869", "m":30}, "cmd":"subscribe"}

Tack!


Replies (8)

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by Göran over 4 years ago

Efter lite mer experimenterande kan jag svara på mina egna frågor. Det var tydligen ett tradable id och market_id som inte var bra och jag fick inget svar. Vet inte varför jag inte fick "err" eller något annat dock.

Fråga 1: Spelar ingen roll.
Fråga 2: Ja, man får direkt svar med komplett lista på alla fält enligt dokumentationen.
Fråga 3: Fortfarande oklart då jag inte vet hur marknaden simuleras.
Fråga 4: Inbördes ordning har ingen betydelse så det följer alltså standarden.

Göran

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by Nordnet Aleksandar over 4 years ago

Hej,

Tack för feedback, vi ska jobba på att göra dokumentationen tydligare.

Du har redan listat ut det mesta men jag kan svara på dina frågor iaf:

  1. Fältet 'session_key' är endast obligatoriskt vid login.
  2. Man får direkt det senaste värdet utav det man prenumererar på, sedan kommer det rullande allt efter marknadens aktivitet.
  3. Marknaden stimuleras av er test användare. Om du själv lägger ordrar och prenumererar på depth t.ex. på ett papper kommer du se att din order syns där.
    Vi brukar rekommendera att använda Eric B (market_id=11, identifier="101") då det brukar ha mest aktivitet i testsystemt.
  4. Inbördes ordning spelar ingen roll.

Återkom gärna med fler frågor och feedback om det dyker upp!

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by Marcus over 4 years ago

Följdfråga på 3:an.

Är "testbörsen" öppen jämt? Eller följer den riktiga börsen?

/Marcus

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by Nordnet Aleksandar over 4 years ago

Det är Nasdaqs egna testmarknad och det är dom som reglerar öppettiderna.

Det är mer eller mindre samma som den riktiga börsen plus ett load test som kommer kring 9 tiden.

mvh
Aleks

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by sunh 9 days ago

먹튀검증 I've never read this kind of story before. 먹튀검증 What a great story! 안전놀이터 I read it really interestingly. 토토사이트 This article was a great help to me. 꽁머니 I wish I could write something like this! 꽁머니 Actually, I run a similar site. 안전놀이터 I want you to come and take a look.스포츠중계 I would be really happy if you visit my site. Thank you! In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by sunh 9 days ago

토토레프리 Hello, 먹튀검증 I would like to tell you that 먹튀 I read your post very well. 먹튀검증업체 I put a lot of effort into finding this quality article. https://elephonemobile.com/ Your writing skills are amazing. 먹튀사이트 Are you an expert 메이저놀이터 on this subject? I think so. That's how much 메이저놀이터 your writing feels professional. 사설토토 I hope many high-quality posts 메이저사설토토 like yours will be posted on the website I run by me. If you're curious, 사설놀이터 please visit my website 안전놀이터 as well. I'm still lacking a lot, 안전놀이터 but if you come 토토사이트 and point out what I'm lacking, 메이저토토사이트 my website will be able to develop further. 토토사이트추천 I'd be very happy if you would. 토토사이트 Once again, thank you for writing, and I hope you have a great day today. Thank you.

RE: Tvetydigheter i feed-dokumentationen - Added by sunh 9 days ago

안전놀이터검증및연구센터 That's a really good 토토사이트분석전문블로그 handwriting. 먹튀검증의새로운패러다임 Your article impressed me https://kipu.com.ua/ very much. https://remarka.kz/ I've been wanting to https://subtitles.ee/ read these posts for 안전놀이터 a long time. 먹튀검증 I'm very happy to 토토사이트 finally read this post. 먹튀사이트검증 Thank you again for uploading this post. 메이저토토사이트 The COVID-19 problem is 메이저안전놀이터 really serious around 안전한사설토토사이트 the world these days. 공식안전놀이터 Are you and your country okay? 먹튀검증커뮤니티 Our country is also in 먹튀검증토토사이트 a very difficult situation. 먹튀검증토토 Thank you for 사설안전놀이터] writing such a brilliant article in such a difficult situation. That's how much your article gave me strength. I hope you and your family will avoid COVID-19 safely, and only good things will happen. Thank you. Have a nice day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

(1-8/8)