Delavslut av FAK BUY

Added by John almost 5 years ago

Kan det bli så att FAK buy order får flera delavslut med olika priser? Om detta sker hur blir det två olika poster i positions(borde bli så men aldrig fått detta att hända vid köp) som man får särskilja via något id eller bara att de har olika inköpspris?!


Replies (3)

RE: Delavslut av FAK BUY - Added by Björn almost 5 years ago

Både FAK och FOK kan ge flera delavslut och du kommer då alltså att få flera trade-meddelanden rapporterade på den privata feeden. Positions (om du menar REST-anropet "Get account positions" eller vad det nu heter) ger en ögonblicksbild av vad du har på kontot och påverkas inte av hur du kom dit. Oberoende av om du köpte 100 förra veckan och 200 idag eller om du la en FAK order som resulterade i 250+50 aktier så kommer Positions att rapportera 300.

RE: Delavslut av FAK BUY - Added by John over 4 years ago

Men har de olika pris måste det ju vara uppdelat då pris står med.

RE: Delavslut av FAK BUY - Added by Lars over 4 years ago

Du får minst ett delavslut per pris, fler om det är mer än en motpart på samma pris. "Positions" rapporterar precis som Björn säger alltid det totala innehavet, med ett genomsnittligt anskaffningspris.

(1-3/3)