FAK sell order och courtage

Added by John almost 5 years ago

Märkt att lägger man en FAK kan det delas upp i flera trades men att de tillhör samma order. Betalar man då courtage per trade eller är det per order som gäller?


Replies (3)

RE: FAK sell order och courtage - Added by John almost 5 years ago

Lägger till en fråga.

Gäller detta beteende med delavslu för FAK även för köp? Dvs att en köp order kan delas upp i flera trades med olika priser precis som kan ske vid försäljning..

RE: FAK sell order och courtage - Added by Björn almost 5 years ago

En order kan alltid få flera delavslut oavsett om det är FAK, FOK eller en "normal" order. Köp eller sälj spelar ingen roll heller.

En snabbsökning på Kundtjänst-sidan ger "När du lägger en order kan du få hur många delavslut som helst under en börsdag utan att betala mer i courtage. Om du lägger flera olika ordrar i samma aktie kommer du att betala flera courtage, ett för varje order."

RE: FAK sell order och courtage - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 Your article was very impressive to me. 먹튀검증 It was unexpected information,안전놀이터 but after reading it like this,토토사이트 I found it very interesting. 꽁머니 Thank you very much. 꽁머니 It was an honor to see this information. 안전놀이터 I should upload similar information on my website. 스포츠중계 Come and check it out for me. In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

(1-3/3)