Price feed

Added by John almost 5 years ago

Finns det något bra sätt att få aktuella kurser från den publika feeden?

Nu kan man tex efter stängning få ett meddelande med last på 86 men close är på 74. Dvs bara vad någon köpte för senast mer än vad marknadspriset faktiskt ligger på.


Replies (11)

RE: Price feed - Added by Joachim almost 5 years ago

GET /next/2/tradables/intraday/{tradables}

Innehåller nog den datan du tänker på minutnivå.

RE: Price feed - Added by John almost 5 years ago

Ja det borde funka men tänkte mer på att använda publika feeden. Tex använda indicator . Dock är den inte tillgänlig i test miljön så ingen aning om den kan användas just till att få prisuppdateringar för enskilda aktier eller om det bara är för valutor och annat.

RE: Price feed - Added by Lars almost 5 years ago

"Finns det något bra sätt att få aktuella kurser från den publika feeden?"

Medan marknaden är öppen så kan du prenumerera på kursuppdateringar för utvalda instrument, titta under 'price feed' eller 'depth feed' i dokumentationen för publika feeden.

"Nu kan man tex efter stängning få ett meddelande med last på 86 men close är på 74. Dvs bara vad någon köpte för senast mer än vad marknadspriset faktiskt ligger på."

När marknaden är stängd så finns per definition inget marknadspris. Vad är det du är ute efter?

RE: Price feed - Added by John almost 5 years ago

Poängen är att last i price bara ger vad senaste inköpet av en aktie låg på. Inte vad kursen ligger på. Därför kan du få vid stängning att close ligger på en sak medan last ligger på en helt annan. Last speglar därav inte det aktuella marknadspriset utan enbart vad som senast betalades. Mycket kan ha hänt med kursen sedan senaste köpet /försäljningen.

Frågan är om det går att få fram aktuell kurs via feeden på annat sätt än via price feeden då den ej ger detta. Tex om instrument kan göra detta eller liknande. Denna är låst i test så svårt att testa sig fram.

RE: Price feed - Added by Lars almost 5 years ago

Förstår inte problemet...

Ur dokumentationen:

Examples of feeds

Price feed:

{
"cmd": "price",
"args": {
"i": "1843",
"m": 30,
"t": "price",
"trade_timestamp": "2010-01-22 16:17:23",
"tick_timestamp": "2010-01-22 16:18:42",
"bid": "0.00",
"bid_volume": 0,
"ask": 101.00,
"ask_volume": 200,
"close": 101.00,
"high": 101.00,
"last": 101.00,
"last_volume": 200,
"lot_size": "1",
"low": 101.00,
"open": 0.00,
"turnover": 6605400,
"turnover_volume": 65400
}
}

bid/ask är aktuell köp/säljkurs. När marknaden är öppen uppdateras dessa kontinuerligt. När marknaden är stängd uppdateras de inte därför att, just det, marknaden är stängd.

RE: Price feed - Added by John almost 5 years ago

Ok för när jag kör i test systemet så kan jag få close på ett värde och last på ett annat. Är det fel som inte ska inträffa? FÖr när jag ser det tolkar jag det som att last inte alls behöver spegla aktuell kurs för då skulle inte close kunna vara hel annorlunda än last.

Ja detta har inget med att få priser när marknaden är stängd. Bara om last verkligen speglar akruella kursen och inte bara senaste priset någon köpte sålde för. Om ingen har köpt eller sålt något på säg en timme och kursen gått upp eller ned undertiden vill man veta kursens värde och inte priset för vad någon köpte/sålde för vid ett tidigare skede.

RE: Price feed - Added by Lars almost 5 years ago

'last' är precis som du skriver 'senast betalt', men som sagt...

bid/ask är aktuell köp/säljkurs

RE: Price feed - Added by John almost 5 years ago

Utmärkt. tackar :).. :D

RE: Price feed - Added by Otto over 4 years ago

Om jag får lov att dra upp denna fråga igen :).

Varför blir inte last paid close price i test-systemet? Det känns som att det sista som betalades för en aktie under en dag borde bli close price eller hur räknas detta ut?

När jag tänkte vidare på detta, vad skulle hända om man köper en aktie för 100 kronor (teoretiskt marknadspris) och säljer aktien för 10 kronor i avsikt att påverka kursen. Detta kan ju inte bli det nya marknadspriset, men hur räknas detta ut isf? Jag vet att det finns "Volatility Guards" på marknaden, är detta något som de skulle ta hand om?

RE: Price feed - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 I finally found the article 토토사이트분석전문블로그 I was looking for! 먹튀검증의새로운패러다임 I'm so happy. 안전놀이터 https://kipu.com.ua/ Until I read your article, https://remarka.kz/ I've been looking for https://subtitles.ee/ it through countless sites. 토토사이트 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for. 먹튀사이트검증 You don't know how 메이저토토사이트 hard I've been trying to 메이저안전놀이터 find these posts. 안전한사설토토사이트 I will read all the other articles 공식안전놀이터 on your website. 먹튀검증커뮤니티 That much, 먹튀검증토토사이트 your post impressed me very deeply. 먹튀검증토토 I also run my own website. 사설안전놀이터] I'm reviewing a lot of materials to write on the same topic as you. I will also refer to your article in running my website. Anyway, thank you again for allowing me to read these good posts, and I hope you have a good day. Thank you.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Price feed - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 Hello, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me to read it https://elephonemobile.com/ because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. I think I did a really good job reading it. Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, I have uploaded a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

(1-11/11)