Ta bort order från marknaden

Added by John almost 5 years ago

Nu kommer en fråga som egentligen borde gå att testa sig fram till men då marknaden på testmiljön verkar helt stendöd så blir det till att fråga.

När man lägger en tex BUY order så läggs den in i systemet, sen på marknaden och när den gjort detta så tas den bort, iaf för mig. När denna order nu är deleterad hur är det tänkt att man ska kunna göra ändringar eller rent av ta bort ordern från marknaden?

Någon som vet hur man använder valutakonton mot NEXT API?

Verkar som de personer som administrerar det hela har tröttnat på att svara på frågor och har gått inkognito


Replies (15)

RE: Ta bort order från marknaden - Added by Lars almost 5 years ago

"När man lägger en tex BUY order så läggs den in i systemet, sen på marknaden och när den gjort detta så tas den bort, iaf för mig. När denna order nu är deleterad hur är det tänkt att man ska kunna göra ändringar eller rent av ta bort ordern från marknaden?"

Lägger du Fill And/Or Kill order?

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

"Lägger du Fill And/Or Kill order?"

Ja FAK order i detta fall men annars FOK.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by Lars almost 5 years ago

Då fungerar allt som det ska:

Normal order – ordern placeras i marknaden med pris och volym som enda villkor

”Fill or kill” – betyder att ordern ska gå igenom i sin helhet annars makuleras den direkt.

”Fill and kill” – betyder att du köper eller säljer så många aktier som finns i orderboken upp till det pris som du vill ha. Resten av ordern makuleras.

http://www.nordnetbloggen.se/kopa-aktier/25/02/2014/

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

Ok. Bra att veta.

Jag kanske skulle sagt att FAK ordern som tas bort så fort den hamnat på marknaden inte lett till något köp. Den blir som delete direkt och inget har blivit köpt. Om detta är normalt hur ska jag kunna ta bort denna order från marknaden då den fortfarande ligger öppen.

Inget köps och jag kan varken editera eller ta bort FAK ordern från marknaden.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by Lars almost 5 years ago

Nu förstår jag ingenting...

"FAK ordern som tas bort så fort den hamnat på marknaden" ... "Den blir som delete direkt" ... "hur ska jag kunna ta bort denna order från marknaden då den fortfarande ligger öppen"

Vad menar du egentligen? Hur kan ordern både tas bort direkt och fortfarande ligga öppen?

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

Direkt efter jag fått en order status att ordern nu är på marknaden kommer en status DELETE direkt efter. Ordern har alltså tagits bort. Inget köp har gjort trots att det är en FAK order.

Jag antog att en FAK order ligger öppen ända tills den av marknaden fylls helt eller delvis. Men så är inte fallet då så fort den fått status on market så kastas den. Hade det varit en FOK så hade jag väntat mig detta.

OM detta är ett normalt beteende för en FAK att ordern blir borttagen såfort den har status on market så måste det betyda att ordern ligger kvar öppen på själva marknaden.

Det låter ologiskt att det är tänkt att fungerar så, men så blir det för varje order jag lägger i test systemet.

Därför jag frågar här om det är så det ska fungera eller är en bugg.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by Lars almost 5 years ago

Det fungerar prceis som det ska. Som jag redan har sagt tidigare:

”Fill or kill” – betyder att ordern ska gå igenom i sin helhet annars makuleras den direkt.

”Fill and kill” – betyder att du köper eller säljer så många aktier som finns i orderboken upp till det pris som du vill ha. Resten av ordern makuleras.

"så måste det betyda att ordern ligger kvar öppen på själva marknaden"

Nej, den försvinner direkt (inom någon bråkdel av en sekund). Det finns inget kvar på marknaden som kan eller behöver tas bort.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

fast inget köps ju. Ska jag tolka det som så att det inte fanns några aktier att köpa alls och då stängs ordern? Ungefär som om det vore en FOK fast i detta fallet så fanns det inga aktier alls att köpa och då makulerades ordern direkt

RE: Ta bort order från marknaden - Added by Lars almost 5 years ago

"Ska jag tolka det som så att det inte fanns några aktier att köpa alls och då stängs ordern?"

Ja, eller mer exakt, det fanns inga aktier att köpa till det pris du var beredd att betala.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

Ursäkta om jag ställer uppenbara frågor, vill bara vara säker på att jag inte bara missuppfattar eller tolkar in något som inte stämmer då det inte verkar gå att testa för sigsjälv.

RE: Ta bort order från marknaden - Added by John almost 5 years ago

Tack för dina svar :) uppskattas

RE: Ta bort order från marknaden - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 Hello! Nice to meet you. 먹튀검증 First of all,안전놀이터 thank you very much for 토토사이트 providing us with this variety of information. 꽁머니 I think it's information that can be used in many ways.안전놀이터 I can't imagine how much effort you've made to write this. 스포츠중계 Thank you for your hard work.꽁머니 I would appreciate it if you would continue to provide us with such information. In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

RE: Ta bort order från marknaden - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for it through countless sites. https://elephonemobile.com/ I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know how hard I've been trying to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, your post impressed me very deeply. I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

RE: Ta bort order från marknaden - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Hello, 토토사이트분석전문블로그 I read your article for 먹튀검증의새로운패러다임 the first time today. https://kipu.com.ua/ It's a post that https://remarka.kz/ I've never seen before. https://subtitles.ee/ That's amazing. 안전놀이터 You must have 먹튀검증 a genius for writing. 토토사이트 I wish I could write like you. 먹튀사이트검증 When did you start posting like this? 메이저토토사이트 I think it's very old. 메이저안전놀이터 That's how good you are at writing. 안전한사설토토사이트 Actually, 공식안전놀이터 I have a website with 먹튀검증커뮤니티 a similar topic as you. 먹튀검증토토사이트 But I don't have the skill 먹튀검증토토 to write as well as you do. 사설안전놀이터] Thank you again for letting me read this. COVID-19 is becoming a big problem around the world these days. I hope you pass without any problems. Thank you. Have a good day today!Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Ta bort order från marknaden - Added by mike 29 days ago

tiden med kursförändringarna i marknaden. ... en smart order router som säkerställer bästa pris i marknaden. ... Du kommer att kunna ändra och ta bort ordern.

besök här KFC Survey [[https://mysurvey.onl/mykfcexperience/]]

(1-15/15)