Relevanta feeds

Added by robert about 5 years ago

Hej!

Jag undrar bara vilka feeds som är mest relevanta för att möjligen pula på en trade-algoritm?
Hur mycket volatilitet kan man se i kurserna i testmiljön?

Vad jag förstår är testmarknaden ej bunden till den riktiga börsen(OMX)?

Mvh Robert


Replies (6)

RE: Relevanta feeds - Added by Marcus about 5 years ago

Jag antar att du menar olika subscriptiontyper i Public Feeden. Testmiljön är relativt begränsad här och de mest intressanta är att få ut "price" och "depth", de flesta andra typerna är inte tillgängliga.

Aktiviteten på testmiljön är låg men tillräckligt för att du ska kunna testa dina algoritmer. Annars kan du skapa den miljön du vill ha genom att lägga dig på både köp- och sälj (till skillnad från den riktiga marknaden).

Testmiljön är inte bunden till den riktiga börsen.

RE: Relevanta feeds - Added by robert about 5 years ago

Tack för ditt svar.

Du menar att jag kan manipulera kursen genom att köpa/sälja och på så sätt jobba med algoritmen? Det låter som en smart idé!

Mvh

RE: Relevanta feeds - Added by Marcus about 5 years ago

Jag menar att du kan temporärt ligga på både köp- och sälj samtidigt endast på testmiljön om aktiviteten är låg. Inget att göra på riktiga marknaden.

RE: Relevanta feeds - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Nice to meet you. 토토사이트분석전문블로그 Your post was really impressive. 먹튀검증의새로운패러다임 It's an article of https://kipu.com.ua/ genius thathttps://remarka.kz/ I didn't think of. https://subtitles.ee/ I also run a website with 안전놀이터 a theme similar to 먹튀검증 that of your article. 토토사이트 I wish I had the talent to 먹튀사이트검증 write with a new perspective like you. 메이저토토사이트 How did you come to 메이저안전놀이터 think of this? 안전한사설토토사이트 I really want to know 공식안전놀이터 if I can. 먹튀검증커뮤니티 Because I want to 먹튀검증토토사이트 write like you. 먹튀검증토토 There are many articles on 사설안전놀이터] my website, but they are not enough compared to you. Could you visit my website if you have time? Please read the posts on my website and leave your thoughts. Then it will be very helpful for me to develop. Thank you. Have a great day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Relevanta feeds - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 That's a very good story! 먹튀검증 I read your article very deeply. Hello, 먹튀 my name is 먹튀검증업체 and I run a site similar to yours. Compared to you, https://elephonemobile.com/ the site I run is not enough. 먹튀사이트 However, 메이저놀이터 I am also working hard to upload more than 2 posts a week. If you are interested, 메이저놀이터 please visit my website. 사설토토 I would appreciate 메이저사설토토 it if you could visit and read my article and leave your comments.사설놀이터 It will be of 안전놀이터 great help to me. Anyway, 안전놀이터 have a nice day 토토사이트 today and thank you for your hard work.메이저토토사이트 Thank you, Have a nice day! 토토사이트추천 good bye토토사이트

RE: Relevanta feeds - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 First of all, thank you for letting me see this information.먹튀검증 I think this article can give me a lot of inspiration.안전놀이터 I would appreciate it 토토사이트 if you could post more good contents in the future. 꽁머니 There are also many good articles on my site. 꽁머니 I would appreciate it if you could visit once and enjoy it.안전놀이터 Thank you. Have a nice day!스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

(1-6/6)