Private och Publika feeds

Added by John almost 5 years ago

Undrar bara vad som händer om man själv kopplar från eller blir frånkopplad till en feed. Måste man när man kopplar upp igen skicka subscribe på alla saker eller kommer servern ihåg vad man vill få skickat till sig?

Varje feed meddelande man får har det \n (newline) som avslut så man vet att meddelandet är slut eller är det ] taggen som gäller?


Replies (6)

RE: Private och Publika feeds - Added by Björn almost 5 years ago

Första frågan har jag tyvärr ingen aning om, förutsatt att du fortsätter att köra mot samma session, som jag tolkar din fråga. Jag har aldrig provat att göra det.

Angående andra frågan så har jag inte sett något skrivet i dokumentationen, men den här forumtråden ger svaret att du kan anta newline efter varje enskilt svar:
https://api.test.nordnet.se/boards/2/topics/606?r=608#message-608
Det är så jag har gjort och har aldrig märkt några problem.

RE: Private och Publika feeds - Added by John almost 5 years ago

Ja gäller även om sessionen bryts. Har man börjat prenumerera krävs det ett unsubscribe för att det ska sluta komma feeds eller räcker det med att sessionen bryts?

Ah vad bra misstänkte att det var så för det är det end alogiska men står inget i dokumentationen så man vet aldrig :)

RE: Private och Publika feeds - Added by Marcus almost 5 years ago

Hur menar du att "sessionen bryts"?

Jag skrev i den förra tråden du skapade att du inte blir frånkopplad från den publika feeden efter 300 sekunder av inaktivitet, endast den privata.

För att bli frånkopplad från den publika feeden krävs antingen att:

- Du skickar unsubscribe på alla instrument och stänger uppkopplingen.
- Du kan inte längre hantera inkommande uppdateringarna från NN (NN kommer då att sluta skicka till dig, Källa: https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds "If the client fails to read from the feeds in time the server will disconnect the client.").
- Du tappar internetuppkopplingen eller dylikt.

RE: Private och Publika feeds - Added by John almost 5 years ago

Det står att under tiden marknaden är öppen så kan feeden (publika) brytas och vara nere under perioder. Så detta eller att du kopplar ifrån själv. Så bryts sessionen. Då borde man behöva göra en subscribe igen för publika feeden har inget att koppla dig till vad du subscribat förrut.

om det klargör frågan mer.

RE: Private och Publika feeds - Added by John almost 5 years ago

Glömde skriva att om den publika feeden inte använder samma session som de andra(som man får när man loggar in) varför måste man då skicka med session key till den publika feeden?

RE: Private och Publika feeds - Added by Marcus almost 5 years ago

Hmm, har hänt att jag blivit disconnected från privata feeden men inte publika. Det kanske var ett undantag då. Det stämmer som du säger att man skickar med sessionsnyckeln.

Om du är orolig kan du lägga in en re-subscribe i samband med om privata feeden skulle gå ner i samma tråd som sköter timeout-sessionen.

(1-6/6)