Ansluta från MetaTrader 5?

Added by Emir about 5 years ago

Hej

Är det möjligt att ansluta MetaTrader 5 (eller 4) till Nordnet via denna API?

Tack på förhand


Replies (11)

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Joachim about 5 years ago

Det låter ganska osannolikt.

Allt är ju teoretiskt möjligt, men då behöver du koda ett interface själv. Så om inte MetaTrader själv stödjer APIet så är det knappast lönt att fundera på.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Marcus about 5 years ago

Det är möjligt om du har ett program och ett par dll:s i mellan REST-Api:et och MetaTrader som sköter "översättningen".

Kodade själv en sådan mellanhand för ett liknande program till MetaTrader. Fördelen blir att MetaTrader och andra COTS-program oftast hanterar vektoranalyseringen och minneshanteringen mycket effektivare än vad man själv kan göra.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Emir about 5 years ago

Tack för svaren.

Marcus, menar du att man kan ha ett program som sköter kommunikation till Nordnet? Tips på hur man kan börja? Det var ett tag sedan jag kodade...

Tack på förhand

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Marcus about 5 years ago

Ja. Då de flesta "high-level" tradingapplikationer som finns på marknaden stödjer scripting brukar de även stödja C++ dll import. Hittade en länk till för just MetaTrader här: http://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help/development/c_dll

Du får börja med att programmera ett värdprogram som sköter kommunikationen mellan dig och NordNet. Värdprogrammet ska samtidigt kunna ta emot kommandon från ett externt dll (genom t.ex. TCP, IPC, osv). Kommunikationsprotokollet mellan dll:et och ditt värdprogram får du hitta på själv. Efter det får du koda ett dll som kan hanteras av MetaTrader (de flesta externa dll kräver "unmanaged code", dvs att det är kodat i C++ eller ett språk som kompilerar i unmanaged code). Om du inte har möjlighet att göra detta får du exportera dina funktioner manuellt från ett språk som kompilerar managed code, t.ex. C#.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Emir about 5 years ago

Hej Marcus

Det låter som att du har koll på detta. Tack för hjälpen återigen!

Med vänlig hälsning
Emir

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Joachim about 5 years ago

Har inte Metatrader en automatisk koppling till någon broker? Det känns lite som gå över ån efter vatten att bygga ett API mot nordnet då.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Marcus about 5 years ago

Det kräver att NordNet utvecklat ett plugin för just MetaTrader. Såvitt jag vet har inget sådant plugin släppts.

Den enda liknande plugin som utvecklats var till MultiCharts och utvecklades av Avanza. Detta var ett tag sen och de har lagt ner den utvecklingen nu och det går inte längre att handla med.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by Marcus about 5 years ago

Rättelse för min föregående post: Ingen sådan plugin bland de svenska bankerna har släppts.

Beroende på vad du vill handla finns det utländska banker som utvecklat plugins för dessa program. Några av dessa erbjuder handel på delar av den svenska marknaden.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by sunh about 1 month ago

Your item looks great. That item is related to 먹튀검증 Isn't it?꽁머니 it's hard to find an item like토토사이트 but thanks to you, I can also see an item about 안전놀이터 I'm very lucky.먹튀검증 I don't have an item about 스포츠중계 but I have a lot of materials about 안전놀이터 . We also have resources on 꽁머니 Aren't you curious about the data?" Maybe you are interested. My site is 먹튀보안관 and 먹튀가디언 name and address is https://twiddeo.com/ and https://mtboan.com/ . If you have time, I would appreciate it if you visit.

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 Your post really helped me a lot. 먹튀검증 As an opportunity to read one article, 먹튀 I'm reading all your other posts. 먹튀검증업체 I found out that you are a person https://elephonemobile.com/ with a lot of abilities. 먹튀사이트 Your website is 메이저놀이터 full of really needed content. I envy you. I also run one of my websites. 메이저놀이터 It's a little different from you, 사설토토 but many posts are registered on 메이저사설토토 my site, and I'm still writing them. The posts are being updated 사설놀이터 almost every week, 안전놀이터 so if you're interested, visit them and read them. 안전놀이터 I'm sure it'll help you, too. 토토사이트 There are many problems happening all over the world these days, and I hope you don't have any problems, 메이저토토사이트 and I hope you have a great day today. Thank you again for letting me read this, 토토사이트추천 and I'll see you next time. 토토사이트 Good bye

RE: Ansluta från MetaTrader 5? - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Nice to meet you. 토토사이트분석전문블로그 That's a great post. 먹튀검증의새로운패러다임 Thank you. https://kipu.com.ua/ I live in a different country https://remarka.kz/ from you. https://subtitles.ee/ Your post will be popular enough in my country. 먹튀검증 I'm very happy to 안전놀이터 read this post. 토토사이트 Thank you. 먹튀사이트검증 You must have put a lot of effort into writing this. 메이저토토사이트 I'd like to appreciate that. 메이저안전놀이터 I wish I could write like you. 안전한사설토토사이트 Actually, 공식안전놀이터 I'm small, 먹튀검증커뮤니티 but I'm running my own website. 먹튀검증토토사이트 If you have time, 먹튀검증토토 please visit my website. 사설안전놀이터] There must be a post that you will find interesting. And please leave a replay about your shortcomings. It would be very helpful to me if you could. Thank you. Have a nice day!Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

(1-11/11)