Kan inte sälja

Added by Ulf almost 5 years ago

Försöker köpa och sälja Eric. Köpa går bra men sälja går inte. Får följande felmedelande:

{'message': 'An order by the same account or customer that could match is found.', 'result_code': 'ORDER_NO_SELF_TRADE', 'action_state': 'INS_FAIL', 'order_state': 'DELETED', 'order_id': 904390}

Vet ni varför?


Replies (2)

RE: Kan inte sälja - Added by Lars almost 5 years ago

ORDER_NO_SELF_TRADE

antyder att du försöker handla med dig själv vilket inte är tillåtet.

RE: Kan inte sälja - Added by Ulf almost 5 years ago

Möjligt men jag kan inte hitta någon order som är aktiva över huvud taget

(1-2/2)