Internal Server Error 500 för orders

Added by John almost 5 years ago

Blir ett error varje gång jag försöker använda orders.

Försöker skapa en order på er test sida, via ert testgränsnitt.

Spelar ingen roll vad jag skickar med så länge som account nr är rätt så får jag error oavsett market och identifier.


Replies (1)

RE: Internal Server Error 500 för orders - Added by Nordnet Aleksandar almost 5 years ago

Hej John,

Jag kollade lite i loggarna och såg att du anger currency som "sek". Våra system kräver att currency skrivs i uppercase dvs "SEK".
Det ska självklart dock inte resultera i en 500 och det gör det inte i prod versionen av API't. När vi uppdaterar versionen i publika test miljön kommer detta att fixas.

/Aleks

(1-1/1)