Varför grupperas alla parametrar tillsammans i dokumentationen?

Added by Oscar over 4 years ago

Hej,

Som rubriken lyder, varför grupperas alla parametrar tillsammans i dokumentationen? Jag hade gärna sett en uppdelning i URL-parametrar och Form Data-parametrar.

Exempel:

POST /next/2/accounts/{accno}/orders