Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå

Added by Devran about 5 years ago

Hej,

Via https://api.test.nordnet.se:443/next/2/instruments/16317758 får jag fram finansieringsnivån - "strike_price" - för en warrant, men den är statisk (som i att den inte uppdaterats efter att warranten börjat handlas).

Hur hittar jag dagsfärska värden för knock-/stop loss-/finansieringsnivå för ett givet instrument? Såg att denna fråga ställts för ca 2 år sedan här på forumet men fick då inget svar så jag hoppas på bättre tur..

Tack!


Replies (7)

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by Lars about 5 years ago

Möjligen varierar det beroende på emittent och/eller typ av warrant, men för de exempel jag har sett tycks strike_price vara det dagsaktuella värdet på finansieringsnivån.

Jag passar på att ställe en relaterad fråga till Nordnet: i v1 fanns stoplossnivån men inte finansieringsnivån, i v2 är det tvärtom. Vore det möjligt att tillhandahålla båda?

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by Devran about 4 years ago

Hej igen,

I prod ser jag följande beteende för "strike_price":
NGM
Mini future: dagsaktuella finansieringsnivån
Knock out warrant: dagsaktuella finansieringsnivån
Turbo warrant: finansieringsnivån (statisk för denna instrumenttyp)

Stockholmsbörsen
Mini future: den ursprungliga finansieringsnivån, d.v.s. när warranten skapades
Turbo warrant: strike_price saknas. Dessa är dock möjligtvis felklassificerade eftersom de är mer lika NGMs knock out warranter än NGMs turbo warranter då de har oändlig löptid och (därmed) rörlig finansieringsnivå.

Med andra ord verkar strike_price vara rätt på NGM men dessvärre helt trasigt på Stockholmsbörsen. Skulle det gå att rätta till det som kommer från Stockholmsbörsen?

Som en förbättring, som också Lars var inne på: är det möjligt att lägga till ett värde för knock-nivån (för mini futures) så att bilden är komplett och man inte behöver söka sig till en extern källa för den uppgiften?

Tack

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by Devran about 4 years ago

bump

Läser någon från Nordnet ens det här? Jag skulle uppskatta någon form av livstecken.

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by sunh 4 days ago

안전놀이터검증및연구센터 I finally found the article 토토사이트분석전문블로그 I was looking for! 먹튀검증의새로운패러다임 I'm so happy. 안전놀이터 https://kipu.com.ua/ Until I read your article, https://remarka.kz/ I've been looking for https://subtitles.ee/ it through countless sites. 토토사이트 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for. 먹튀사이트검증 You don't know how 메이저토토사이트 hard I've been trying to 메이저안전놀이터 find these posts. 안전한사설토토사이트 I will read all the other articles 공식안전놀이터 on your website. 먹튀검증커뮤니티 That much, 먹튀검증토토사이트 your post impressed me very deeply. 먹튀검증토토 I also run my own website. 사설안전놀이터] I'm reviewing a lot of materials to write on the same topic as you. I will also refer to your article in running my website. Anyway, thank you again for allowing me to read these good posts, and I hope you have a good day. Thank you.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by sunh 4 days ago

토토레프리 Nice to meet you. 먹튀검증 That's a great post. Thank you. 먹튀 I live in 먹튀검증업체 a different country from you. Your post will be https://elephonemobile.com/ popular enough in my country. 먹튀사이트 I'm very happy to read this post. 메이저놀이터 Thank you. You must have put a lot of effort into writing this. 메이저놀이터 I'd like to appreciate that. 사설토토 I wish I could write like you. 메이저사설토토 Actually, I'm small, but I'm running my own website. 사설놀이터 If you have time, 안전놀이터 please visit my website. There must be 안전놀이터 a post that 토토사이트 you will find interesting. And please leave a replay about 메이저토토사이트 your shortcomings. It would be very helpful to me if you could. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day!

RE: Warranters knock-/stop loss-/finansieringsnivå - Added by sunh 4 days ago

먹튀검증 That's exactly what I was looking for. 먹튀검증 The country I live in is 안전놀이터 I think this article in 토토사이트 will be very helpful.꽁머니 Do you know about 꽁머니 ? It's not that famous, but you'll find it interesting enough for you to come and talk to 안전놀이터 . Thank you.스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days.먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/ And the information on my site 토토안전놀이터 I'm sure you'll admire it. 안전토토사이트 is awesome. I am sure it will be because I am also surprised by your 꽁머니토토 And if you visit my site, 메이저안전놀이터 I think there will be a lot of information you want 안전놀이터추천 Or, if you have the purpose of inquiry, it would be nice to say 먹튀사이트조회

(1-7/7)