Blankning i testsystemet

Added by Patrik almost 9 years ago

Jag får nedan medddelande när jag försöker gå kort i testsystemet vilket jag antar är en inställningsfråga. Har ni möjlighet att "slå på" möjligheten att gå kort i testsystemet för mig? /Patrik

{"message":"property [getAccountAgreementsInfo, isGoodForShortSale] is not true" 
,"orderID":485677,"orderState":"LOCAL","resultCode":"ORDER_MISSING_AGREEMENT","a
ccNo":9210117,"actionState":"INS_FAIL"}

Replies (1)

RE: Blankning i testsystemet - Added by Nordnet Simon almost 9 years ago

Du borde ha rätt att blanka nu.

(1-1/1)