Responses på Order Entry

Added by Marcus about 5 years ago

Finns det något sätt att se alla möjliga typer av responser på t.ex. "action_state" och "order_state" på en Order Entry request?

Kan vara att jag missat det någonstans. Saknar era egna exempel som ni hade i dokumentation 1 där ni även skrev in möjliga värden och vad svaret blev (även om Swagger också är användbart verktyg).


Replies (4)

RE: Responses på Order Entry - Added by Björn about 5 years ago

Oftast ska man leta i dokumentationen för anrop som returnerar informationen, istället för de som tar emot. I det här fallet kan du titta på "Get Orders", så har du både action_state och order_state beskrivna.

RE: Responses på Order Entry - Added by Björn about 5 years ago

Hmm, ignorera första meningen i mitt svar, det gick lite för fort :-)
Men resten var rätt, tror jag: De två du frågade om finns beskrivna i Get Orders.

RE: Responses på Order Entry - Added by Marcus about 5 years ago

Stort tack Björn! :-)

RE: Responses på Order Entry - Added by sunh 15 days ago

I'm not sure how lucky I am to see such an awesome articlerelated to 먹튀검증 Do you upload a lot of good 먹튀검증 like this?? I'm looking for a lot of 스포츠중계 and 꽁머니 related materials. I will come back often to read good articles related to 안전놀이터 Please continue to upload various articles related 먹튀검증사이트 yours메이저토토사이트. 메이저안전놀이터 the best. 토토사이트 if you have time, please come to my site.I have a lot of data like 안전놀이터 The site name is 꽁머니 along with 안전놀이터, our site 토토사이트 also has the same information. We ask for your interest in our site as well. This was the above 먹튀검증 time I have a new site about 안전사설토토사이트 have a new site. It was created for a completely new 먹튀검증커뮤니티, so if you want to check out what's new, please visit 공식안전놀이터
가장확실한먹튀검증커뮤니티 .comThat's a very good story! 먹튀검증 I read your article very deeply. 먹튀신고 Hello, 먹튀 my name is 먹튀검증업체 and I run a site similar to yours. 먹튀커뮤니티 Compared to you, 먹튀사이트검증 the site I run is not enough. 먹튀사이트 However,메이저놀이터 I am also working hard 메이저안전놀이터추천 to upload more than 2 posts a week.메이저놀이터추천 If you are interested, 메이저놀이터 please visit my website. 사설토토 I would appreciate 메이저사설토토 it if you could visit 사설토토사이트추천 and read my article 사설토토사이트 and leave your comments.사설놀이터 It will be of 안전놀이터 great help to me. 토토안전놀이터 Anyway, 안전놀이터 have a nice day 토토사이트 today and thank you for 토토추천 your hard work.메이저토토사이트 Thank you, 먹튀없는토토사이트 Have a nice day! 토토사이트추천 bye토토사이트

(1-4/4)