Glidande stop loss-exempel (STOP_TRAILING)

Added by Oscar over 4 years ago

Hej,

Har jag uppfattat systemet rätt för att göra glidande stopp loss-order?

Det jag vill göra är att köpa 100 Ericsson B aktier om aktiepriset faller 5% eller mer innan 2015-09-25. Jag vill sedan att ordern läggs ut 2% under nuvarande aktiepris.

Min tolkning för att uppnå ovanstående:

accno - Mitt kontonummer
identifier - 101
market_id - 11
price -
currency - SEK
volume - 100
side - BUY
order_type - STOP_TRAILING
valid_until - 2015-09-25
open_volume -
reference - Test Buy Ericsson B Stop loss trailing
activation_condition - STOP_ACTPRICE_PERC
trigger_value - 5
trigger_condition - <= (Om jag istället skriver >=, kommer ordern då att läggas om aktiepriset går upp 5% eller mer?)
target_value - 2 (Som jag tolkar dokumentation kommer ordern läggas ut för aktiepris +2% men det antar jag är en feltolkning av mig, eller går det bra att använda sig av negativa nummer här såsom -2?)

Dokumentation trigger_value: If type is STOP_ACTPRICE_PERC the value is the given in percent. Minimum value is 1 for STOP_ACTPRICE_PERC. If type is STOP_ACTPRICE the value is a fixed price
Dokumentation trigger_condition: The comparision that should be used on trigger_value <= or >=
Dokumentation target_value: Only used when type is STOP_ACTPRICE_PERC or OCO_STOP_ACTPRICE. This is the price on the market.If type is STOP_ACTPRICE_PERC the value is given in percent. The price will be trailing_value + (target_value% of trailing_value). If type is OCO_STOP_ACTPRICE the price is a fixed price

Jag vill samtidigt sälja 200 Ericsson B-aktier om priset går upp 7%. Jag vill då lägga ut dem för 3% över aktiepriset.

accno - Mitt kontonummer
identifier - 101
market_id - 11
price -
currency - SEK
volume - 200
side - SELL
order_type - STOP_TRAILING
valid_until - 2015-09-25
open_volume -
reference - Test Sell Ericsson B Stop loss trailing
activation_condition - STOP_ACTPRICE_PERC
trigger_value - 7
trigger_condition - >=
target_value - 3

Finns även ett stavfel i "activation_condition"-beskrivningen för "POST /next/2/accounts/{accno}/orders". "MANUAL - The order is inactive in the Nordne system until it is manually activated by a user". Saknas ett t i Nordnet.

Jag ser gärna att ni skapar lite fler exempel, det hade underlättat väldigt mycket!

Har även en till fråga och det är om det finns en risk vid mycket kraftiga kurssvängningar att ordern aldrig aktiveras? Läste det på er hemsida men rimligen så borde ordern alltid aktiveras om följande predikat används och uppnås >= <= eller tänker jag fel?

https://www.nordnet.se/kundservice/start/handel--vardepapper/stop-loss.html


Replies (3)

RE: Glidande stop loss-exempel (STOP_TRAILING) - Added by Oscar over 4 years ago

Ingen som vet här på forumet?

RE: Glidande stop loss-exempel (STOP_TRAILING) - Added by Lars over 4 years ago

Inget av de exempel du ger låter som glidande stopp. Glidande stopp brukar innebära att man antingen följer en kurs neråt och köper om den vänder upp, eller följer en kurs uppåt och säljer om den vänder ner, inte att man följer en kurs och sedan handlar om den fortsätter längre åt samma håll.

Det jag vill göra är att köpa 100 Ericsson B aktier om aktiepriset faller 5% eller mer innan 2015-09-25. Jag vill sedan att ordern läggs ut 2% under nuvarande aktiepris.

Hur skiljer detta från en vanlig köporder med limit 7% ner?

Jag vill samtidigt sälja 200 Ericsson B-aktier om priset går upp 7%. Jag vill då lägga ut dem för 3% över aktiepriset.

Hur skiljer detta från en vanlig säljorder med limit 10% upp?

(1-3/3)