EnterOrder (500) Internt serverfel.

Added by Stefan almost 5 years ago

Har försökt skapa köporder på Eric B och Nordnet B.
Men får "(500) Internt serverfel." varje gång.

Har provat lite olika parametrar men får samma fel.

Vad händer?


Replies (1)

RE: EnterOrder (500) Internt serverfel. - Added by Nordnet Aleksandar almost 5 years ago

Hej Stefan.

Vad jag kan se i loggarna så lyckas du med orderläggningen.
Dock försöker du sedan aktivera varje order och det fungerar tyvärr inte än i vår publika testmiljö.

Det är ett känt fel och vi jobbar på att lösa det.

/Aleks

(1-1/1)