Borttagna Ordrar

Added by Marcus over 5 years ago

Hej,

När man skickar en order till er och den misslyckas kan man t.ex. få "order_state": "DELETED" samt "action_state": "INS_FAIL".

Denna order ligger sedan kvar när man hämtar alla orders man har på det kontot hos NN. Hur är det sedan på produktion, ligger de här "borttagna orders" kvar tills ni manuellt tar bort dem? Just nu kör jag ganska mycket tester och det är inte ovanligt att få rätt mycket "INS_FAIL" på den tiden. Kommer de försvinna efter någon dag i prod.?

Mvh,
Marcus


Replies (6)

RE: Borttagna Ordrar - Added by Marcus over 5 years ago

Vid försök att ta bort den "borttagna" ordern fick jag svaret:

"message": "Internal error.",
"order_id": XXXXX,
"result_code": "ORDER_DELETED",
"order_state": "DELETED",
"action_state": "DEL_FAIL"

Och så var den borta nästa gång jag kollade. Finns en "orderrensningstimer" redan inbyggd hos er eller var den en slump?

Mvh,
Marcus

RE: Borttagna Ordrar - Added by Björn over 5 years ago

Hej!

Jag har tidigare skickat en fråga som berör liknande saker. Ta en titt här: https://api.test.nordnet.se/boards/2/topics/1583
Mer specifik den här meningen: "Om man försöker ta bort en släckt order får man fel ett felmeddelande tillbaka (och ordern göms)"
Det verkar stämma på din situation också. Förväntat beteende alltså...

RE: Borttagna Ordrar - Added by Marcus over 5 years ago

Tack för ditt svar! Tråden rätade ut en del frågetecken. NN-Simon skrev att de tas bort från systemet i prod. varje natt.

Dina punkter är väldigt relevanta i den länkade tråden. Förtroendet är inte jättehögt med tanke på hur många ordrar som fastnar i någon form av "internal error". Men får även uppfattningen av att det läggs mycket mer resurser på prod, så vi får hoppas marknadsövervakar där.

RE: Borttagna Ordrar - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Have you been writing 토토사이트분석전문블로그 this for a long time?When was your interest in 안전한토토사이트 when did you start?? I was probably from when I first encountered 안전한놀이터 when I was a child. I am very happy to see someone with the same interests writing such a wonderful article about 먹튀검증커뮤니티 . 먹튀검증의새로운패러다임 I think he's an expert in https://kipu.com.ua/ this field. https://remarka.kz/ I think so. https://subtitles.ee/ That's how high quality your writing is. 안전놀이터 I also run a website with 먹튀검증 a topic similar to your article. 토토사이트 But I'm still lacking a lot 먹튀사이트검증 because it hasn't been long since 메이저토토사이트 I started running the website. 메이저안전놀이터 It would be great 안전한사설토토사이트 if I could write and 공식안전놀이터 post as well as you. 먹튀검증커뮤니티 Great! You must have put a lot of 먹튀검증토토사이트 effort into writing these posts. 먹튀검증토토 I hope I can work hard in 사설안전놀이터] the future to write a similar level of writing to you. Thank you so much for letting me read this again. I would appreciate it if you could let me read more posts with good content. Then have a good day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Borttagna Ordrar - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 Nice to meet you. 먹튀검증 That's a great post. Thank you. 먹튀 I live in 먹튀검증업체 a different country from you. Your post will be https://elephonemobile.com/ popular enough in my country. 먹튀사이트 I'm very happy to read this post. 메이저놀이터 Thank you. You must have put a lot of effort into writing this. 메이저놀이터 I'd like to appreciate that. 사설토토 I wish I could write like you. 메이저사설토토 Actually, I'm small, but I'm running my own website. 사설놀이터 If you have time, 안전놀이터 please visit my website. There must be 안전놀이터 a post that 토토사이트 you will find interesting. And please leave a replay about 메이저토토사이트 your shortcomings. It would be very helpful to me if you could. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day!

RE: Borttagna Ordrar - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 That's exactly what I was looking for. 먹튀검증 The country I live in is 안전놀이터 I think this article in 토토사이트 will be very helpful.꽁머니 Do you know about 꽁머니 ? It's not that famous, but you'll find it interesting enough for you to come and talk to 안전놀이터 . Thank you.스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days.먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/ And the information on my site 놀이터토토 I'm sure you'll admire it. 안전한놀이터 is awesome. I am sure it will be because I am also surprised by your 꽁머니토토 And if you visit my site, 메이저안전놀이터 I think there will be a lot of information you want 안전놀이터추천 Or, if you have the purpose of inquiry, it would be nice to say 먹튀사이트조회

(1-6/6)