Fält vid orderläggning som returneras vid svar

Added by Patrik about 9 years ago

Hej,
Jag gissar att detta är något som inte finns idag men vill kolla att jag inte har fel, och om det inte finns så undrar jag om det finns förutsättningar att inkludera detta i närtid/framtid?'

Jag efterlyser ett fält vid orderläggning som även följer med vid svaret på ordern. Som jag tolkar dokumentationen nu så finns det inget sätt att säkert binda en order som jag skickar med ert svar på ordern? Om ni är bekanta med FIX-protokollet så kan ni jämföra med ClientOrderID som genereras av kunden och sedan medföljer i mottagarens svar. Förenklar avsevärt för den sändande parten. För min del skulle det fungera lika bra med ett fritextfält som man kan skicka med en order och som ni kan ignorera men inkludera i svaret på ordern. Jag vet inte hur flexibelt ert gränssnitt är men jag vore tacksam om ni funderar på saken och meddelar om det kan vara möjligt?

Tack
Patrik


Replies (12)

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Nordnet Simon about 9 years ago

Hej, vi har inga planer att under den närmsta tiden kunna sätta ett eget id (typ ClOrdId eller fritextfält).

Längre fram kan det aktuellt med sett sådant fält - men det är inget spikat.

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Patrik almost 9 years ago

Hej,
Då det börjar närma sig jul vill jag passa på att bumpa denna fråga i hopp om att tomten är snäll. Jag tycker att gränssnittet fungerar OK i övrigt men avsaknaden av ett fält som kan binda utgående och inkommande ordrar är ett stort minus. Jag tvingas nu till hashcode-algoritm-liknande matchningar på ett antal fält, men dels blir det en rätt 'ful' lösning och dels så är det inte svårt att hitta felscenarion.

Tack på förhand
Patrik

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Nordnet Simon almost 9 years ago

Hej, i det här fallet är jag rädd att tomten inte kommer att vara snäll (oavsett hur du har skött dig under året).

Hashcode liknande algoritm på flera fält låter väl komplext.

När du lägger en order får du Nordnets orderid i det synkrona svaret. I den privata feeden så får du alltid med samma orderid.

Så när du lägger en order och får ett orderid i svarer lägg in det i en hash där nyckeln är Nordnets orderid och värdet är ditt orderid. På det viset kan du alltid hitta ditt orderid med hjälp av Nordnets orderid.

/Simon

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Patrik almost 9 years ago

Trist, jag som skött mig extra bra i år. Jag förstår din poäng men jag skapar och loggar initieringen av order, modifieringar och cancels i andra moduler än den som sköter själva kopplingen mot er, därav mitt problem. Men det är nog vettigt att jobba sig bakåt via det synkrona svaret snarare än min hokus-pokus-lösning. Stort tack för feedbacken.

Jag behåller dock id-fält eller fritextfält på önskelistan ;-)

/Patrik

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Patrik almost 9 years ago

Hej,
Jag kör en ny sväng på den här tråden. Jag har ett antal problem som ni kanske snabbt ser lösningar på hoppas jag.

Jag kör idag den interaktiva sessionen och den privata feeden på separata trådar och får då 'race-problem' vid svar på ordrar, dvs ibland kommer det synkrona svaret först och ibland hinner svar på den privata feeden före. Det senare fallet leder till att mitt system uppfattar en order som OrderState=LOCAL + ActionState=INS_PEND när den egentligen är ON_MARKET resp INS_CONF. Detta leder till följande frågor:

1. Löser sig detta race-problem om man gör allting i samma tråd? Det är rätt stort ingrepp att försöka singeltråda min koppling mot er så jag frågar innan jag testar. Frågan är alltså om ni garanterar sekvensen på synkrona svar följt av privata meddelanden?
2. Min nuvarande lösning är att jag 'ignorerar' synkrona svar om ResultCode=OK och förlitar mig på informationen från den privata feeden, dvs jag bryr mig bara om synkrona svar om något gått fel. Detta förefaller på ytan fungera hyggligt men lösningen känns ju synnerligen brun och frågan är det går att lita på? Alltså, finns det något scenario där ResultCode=OK där man sedan inte får ytterligare meddelande på den privata feeden för då skulle ju min order hamna i limbo.
3. Om ovan 2 frågor inte ger glasklara svar i endera riktning så ställs frågan öppen. Jag tycker inte att jag borde vara ensam om att stöta på detta problem. Hur har ni löst detta eller vet ni hur andra löser det? I FIX har man ju t ex sekvensnummer man kan förlita sig på men i ert protokoll saknas ju denna typ av transaktionslogik.

Tack på förhand
Patrik

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Nordnet Simon almost 9 years ago

1. Löser sig detta race-problem om man gör allting i samma tråd? Det är rätt stort ingrepp att försöka singeltråda min koppling mot er så jag frågar innan jag testar. Frågan är alltså om ni garanterar sekvensen på synkrona svar följt av privata meddelanden?

Nej, för att garantera ordningen ska modDate kontrolleras.

2. Min nuvarande lösning är att jag 'ignorerar' synkrona svar om ResultCode=OK och förlitar mig på informationen från den privata feeden, dvs jag bryr mig bara om synkrona svar om något gått fel. Detta förefaller på ytan fungera hyggligt men lösningen känns ju synnerligen brun och frågan är det går att lita på? Alltså, finns det något scenario där ResultCode=OK där man sedan inte får ytterligare meddelande på den privata feeden för då skulle ju min order hamna i limbo.

Inte vad jag kan komma på, men jag kan inte garantera.

3. Om ovan 2 frågor inte ger glasklara svar i endera riktning så ställs frågan öppen. Jag tycker inte att jag borde vara ensam om att stöta på detta problem. Hur har ni löst detta eller vet ni hur andra löser det? I FIX har man ju t ex sekvensnummer man kan förlita sig på men i ert protokoll saknas ju denna typ av transaktionslogik.

Lösningen är modDate. Om modDate är äldre än det senaste du har processat (oberoende om det är det synkrona svaret eller på feeden) så ska du ignorera det.

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Patrik almost 9 years ago

Men ni skickar väl ingen modDate på de synkrona svaren?!?!?

Sekvensen på meddelandena på den privata feeden har jag inga problem med. Det är jämförelsen mellan det synkrona svaret och de simultana svaren på den privata feeden som skapar problem och då vet jag inte hur modDate skall hjälpa mig om det saknas i ett av fallen?

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Nordnet Simon almost 9 years ago

Patrik wrote:

Men ni skickar väl ingen modDate på de synkrona svaren?!?!?

Helt korrekt, jag är ute och cyklar, sorry!

Sekvensen på meddelandena på den privata feeden har jag inga problem med.

Privata feedens meddelanden kan komma i fel ordning så att kolla modDate på feeden och kasta sådana som är äldre än det senaste du har för det aktuella order id:t kan vara en bra idé i varje fall.

Det är jämförelsen mellan det synkrona svaret och de simultana svaren på den privata feeden som skapar problem och då vet jag inte hur modDate skall hjälpa mig om det saknas i ett av fallen?

Våra applikationer som använder API:t använder följande algoritm när synkrona svaret processas: Om det har kommit någonting på publika feeden med samma orderid som i synkrona svaret ignoreras det synkrona svaret. Annars behandla det synkrona svaret.

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by Patrik almost 9 years ago

Privata feedens meddelanden kan komma i fel ordning så att kolla modDate på feeden och kasta sådana som är äldre än det senaste du har för det aktuella order id:t kan vara en bra idé i varje fall.

OK. Tack för tips.

Våra applikationer som använder API:t använder följande algoritm när synkrona svaret processas: Om det har kommit någonting på publika feeden med samma orderid
som i synkrona svaret ignoreras det synkrona svaret. Annars behandla det synkrona svaret.

Mmm, det fungerar ju på INS-svaren men det kan väl inte fungera lika enkelt för MOD + DEL meddelanden? Hur gör ni då? Jämför med fler fält eller hur avgör ni om man kan ignorera synkrona svaret på dessa meddelanden?

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by sunh 11 days ago

먹튀검증 의 메카는 먹튀보안관입니다 먹튀검증, 스포츠중계꽁머니 안내를 대표로하며, 안전놀이터 가 아닌 먹튀로 인해 피해를 보신 보든 분들이 더 이상 피해를 보지 않게 하기 위해 시작하게 되었습니다 토토사이트 와가장 멋진 먹튀검증사이트. 저는 당신의 메이저안전놀이터 관한 내용에 감탄을 멈추지 못하겠습니다. 메이저토토사이트 최고입니다. 다양한 안전놀이터 정보 안전한 꽁머니 많은 정보와 함꼐하는 먹튀가디언이였습니다.그리고 안전놀이터 함께 저희 사이트는토토사이트 같은 정보도 가지고 있습니다. 저희 사이트에도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 먹튀검증 이였습니다.

RE: Fält vid orderläggning som returneras vid svar - Added by sunh 11 days ago

가장확실한먹튀검증커뮤니티, I really enjoyed reading your post. 먹튀검증 It's very helpful for me. 먹튀신고 Actually, 먹튀 my friend recommended this article. 먹튀검증업체 My friend recommended me 먹튀커뮤니티 to read it 먹튀사이트검증 because it is really good. 먹튀사이트 So I read it, 메이저놀이터 and it was really good. 메이저안전놀이터추천 I think I did a really good job reading it. 메이저놀이터추천 Actually, I'm doing something similar to you. 메이저놀이터 It's not exactly the same, 사설토토 but we have a lot in common. 메이저사설토토 As for what I do, 사설토토사이트추천 I have uploaded 사설토토사이트 a lot of posts on my website. 사설놀이터 If you're interested,안전놀이터 please visit 토토안전놀이터 and read it. 안전놀이터 You won't regret it. 토토사이트 Above all, 토토추천 I'm so glad to 메이저토토사이트 meet someone who is doing something similar. 먹튀없는토토사이트 I hope you will continue to upload good contents like the current post. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트 Have a nice day.

(1-12/12)