Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning

Added by Hugo over 5 years ago

Hej,

Har fått min applikation att fungera väl, men med vissa undantag. Vet ej om detta är på grund av testsystemet eller om det finns någon parameter jag har missat.

Hur ofta får man anropa den privata feeden vid live-körning? Den publika feeden måste anropas ofta för priser, men till vilken utsträckning ska man undvika privata anrop och framförallt privata blandat med publika om det spelar någon roll?

  • När jag lägger en köporder får jag följande meddelande: {u'action_state': u'INS_PEND', u'order_id': 873078, u'order_state': u'LOCAL', u'result_code': u'OK'}
    Vad betyder INS_PEND och varför går den inte ut till testsystemets marknad? Har detta med testsystemet att göra?
  • När jag sedan försöker att modifiera samma order får jag detta: {u'action_state': u'MOD_FAIL', u'message': u'Internal error.', u'order_id': 873078,u'order_state': u'LOCAL',u'result_code': u'ORDER_BUSY'}
    Internal error och ORDER_BUSY har med testsystemet att göra eller är något fel i min kod rimligtvis?
  • Får ett snarlikt felmeddelande när jag försöker ta bort ordern. Nedan finns en lista med försök av borttagningar på ordrar som inte går att ta bort. Var god att resa dessa, tack. {u'order_id': 858926, u'order_state': u'LOCAL', u'message': u'Internal error.', u'action_state': u'DEL_FAIL', u'result_code': u'ORDER_BUSY'}
    Är internal error gållande min modifiering och borttagning unikt för testsystemet, av det jag har läst på forumet verkar flera har problem med borttagning.

Samtliga ordrar under accno 9211041 vill jag ta bort:

858926
858855
870268
871769
871771
870296
859232
859235
871753
871756
870297
870292
871752
859231
859238
870276
871762
871767
859241
873078
871758
871761
871770
870290
859233
859237
870280
870288
871754
871766
870270
870291
870293
859239
859240
859234
859236
870277
870271
871755
871768
870269
870298
870299
870294
870300
858856
858859
859230
870279
870287
871757
871759
871760
871763
871764
871765
870289
870295


Replies (11)

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Lars over 5 years ago

Jag kanske missförstår vad du menar med "anropa" men tanken är att man kopplar upp sig mot feederna och sedan lyssnar, inte skickar kommandon till dem hela tiden. Jag kopplar typiskt upp mig en gång per dag.

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Hugo over 5 years ago

Slarvigt uttryckt kanske, men precis som du säger så subscribe:ar jag på den publika feeden och därefter lyssnar.

Den privata feeden (anropar) jag genom att skicka HTTP requests, alltså ingen avlyssning av någon socket. HTTP requesten för att logga in göra jag endast en gång och därefter touchar jag sessionen lite då och då för att inte tapppa kopplingen.

Är du med på vad jag menar nu?
Tack

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Lars over 5 years ago

Privata feeden är just det, en feed, dvs du ska koppla upp dig mot den, logga in, och sedan lyssna på den. Finns det något speciellt skäl till att du hellre än att omedelbart få veta när något händer vill kolla med jämna (?) mellanrum om något har hänt?

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, jag har rensat dina ordar.

nExt består av 3 delar.

1 - HTTP anrop. Det är där du loggar in, lägger order, hämta kontoinformation och basdata genom vanliga HTTP frågor. Det är alltså helt synkront. Du frågar nExt svarar. Dokumentationen finns här: https://api.test.nordnet.se/api-docs/index.html
2 - Publika feeden. Här kommer pris- och orderboks-information från marknaderna, Den är publik för det är samma data till alla (förutsatt att du betalat avgiften). Du får själv prenumerera på den data du vill ha.
3 - Privata feeden. Här kommer dina orderförändringar och trades som hör till dina konton. Ingen annan (som inte har fullmakt) får den här informationen. Det enda du måste göra är att logga in på den privata feeden. Båda feederna finns dokumenterade här: https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds

INS_PEND betyder att orderförändringen är skickad till marknaden men vi har inte fått svar. Lyssnar du på privata feeden så får du reda på när ordern är på marknaden.

Så det är inte meningen att du ska polla ordern med HTTP för att se vilken state den har, det kommer på den privata feeden.

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Hugo over 5 years ago

Nej, omedelbart har varit bättre och kanske varit smidigare. Anledningen till varför jag kör med HTTP requests istället för en privat feed är den tydliga dokumentation som finns tillgänglig gällande HTTP requests.

Har inte använt mig av en privat feed, utan skickar HTTP requests (inte bara login) för samtliga kommandon som säkert istället kan göras genom en feed. Säg att man vill subscribe:a på vilka ordrar, jag har tidigare skickat ett HTTP request liknande (Python):

def req(self,cmd=''):
r=requests.get(self.URL + '/%s' % cmd ,auth = auth, headers=headers)
return json.loads(r.text)

self.req('accounts/%s/orders' % account_id)

Säg att jag istället skapar en privat feed mot 'priv.api.test.nordnet.se' port = 443. Hur kopplar jag upp mig mot feeden för att lyssna på tex mina ordrar?

För den publika feeden har subscribe:ar jag genom:
cmd = {"cmd":"subscribe", "args":{"t":"depth", "m":market, "i":instrument}}
num_bytes = ssl_socket.send(json.dumps(cmd) + "\n")

Vad jag är ute efter är väl egentligen cmd funktionerna för de HTTP requests som finns tydligt förklarat på nExt API sidan. {"cmd":"login", "args":{ "session_key":"ABC123"}}
Ovan är ju endast för login, hur ser de andra HTTP requesten motsvarigheterna ut när man kopplar upp sig mot privata feeden.

Tack din hjälpsamhet.

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Lars over 5 years ago

Du har redan fått ett uttömmande svar från Nordnet Simon, men bara en kort kommentar till:

"Vad jag är ute efter är väl egentligen cmd funktionerna för de HTTP requests som finns tydligt förklarat på nExt API sidan. {"cmd":"login", "args":{ "session_key":"ABC123"}} Ovan är ju endast för login, hur ser de andra HTTP requesten motsvarigheterna ut när man kopplar upp sig mot privata feeden."

På privata feeden behöver du inte göra något mer än att logga in och lyssna, det finns inga fler kommandon än login.

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Hugo over 5 years ago

Tusen tack.
Trodde att man behövde subscribe:a på olika kommandon för den privata feeden precis som man skickar in in kommandon till den publika.

Tack Lars & Simon!

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by Stefan over 5 years ago

Ja, jag har också tyckt det var litet förvirrande. Det finns en inkonsistens mellan feedarna och http, där den publika feeden har både input och output i själva feeden, men där den privata har input via http och output via feeden, utom för login som görs både via feed och via http. Det känns en aning rörigt, men när man rett ut det är det enkelt nog att använda.

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by sunh about 1 month ago

Your item looks great. That item is related to 먹튀검증 Isn't it?꽁머니 it's hard to find an item like토토사이트 but thanks to you, I can also see an item about 안전놀이터 I'm very lucky.먹튀검증 I don't have an item about 스포츠중계 but I have a lot of materials about 안전놀이터 . We also have resources on 꽁머니 Aren't you curious about the data?" Maybe you are interested. My site is 먹튀보안관 and 먹튀가디언 name and address is https://twiddeo.com/ and https://mtboan.com/ . If you have time, I would appreciate it if you visit.And the information on my site 놀이터토토 I'm sure you'll admire it. 안전한놀이터 is awesome. I am sure it will be because I am also surprised by your 꽁머니토토 if you visit my site, 메이저안전놀이터 I think there will be a lot of information you want 안전놀이터추천 Or, if you have the purpose of inquiry, it would be nice to say 먹튀사이트조회

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 Your post really helped me a lot. 먹튀검증 As an opportunity to read one article, 먹튀 I'm reading all your other posts. 먹튀검증업체 I found out that you are a person https://elephonemobile.com/ with a lot of abilities. 먹튀사이트 Your website is 메이저놀이터 full of really needed content. I envy you. I also run one of my websites. 메이저놀이터 It's a little different from you, 사설토토 but many posts are registered on 메이저사설토토 my site, and I'm still writing them. The posts are being updated 사설놀이터 almost every week, 안전놀이터 so if you're interested, visit them and read them. 안전놀이터 I'm sure it'll help you, too. 토토사이트 There are many problems happening all over the world these days, and I hope you don't have any problems, 메이저토토사이트 and I hope you have a great day today. Thank you again for letting me read this, 토토사이트추천 and I'll see you next time. 토토사이트 Good bye

RE: Tekniska frågor - Testsystemet - Orderborttagning - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Nice to meet you. 토토사이트분석전문블로그 That's a great post. When was your interest in 안전한토토사이트 when did you start?? I was probably from when I first encountered 안전한놀이터 when I was a child. I am very happy to see someone with the same interests writing such a wonderful article about 먹튀검증커뮤니티 .먹튀검증의새로운패러다임 Thank you. https://kipu.com.ua/ I live in a different country https://remarka.kz/ from you. https://subtitles.ee/ Your post will be popular enough in my country. 먹튀검증 I'm very happy to 안전놀이터 read this post. 토토사이트 Thank you. 먹튀사이트검증 You must have put a lot of effort into writing this. 메이저토토사이트 I'd like to appreciate that. 메이저안전놀이터 I wish I could write like you. 안전한사설토토사이트 Actually, 공식안전놀이터 I'm small, 먹튀검증커뮤니티 but I'm running my own website. 먹튀검증토토사이트 If you have time, 먹튀검증토토 please visit my website. 사설안전놀이터] There must be a post that you will find interesting. And please leave a replay about your shortcomings. It would be very helpful to me if you could. Thank you. Have a nice day!Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

(1-11/11)