Fill or Kill

Added by Peter over 5 years ago

Är det någon som lyckats få igenom en sådan i testsystemet?
Jag får alltid
"order_state": "DELETED",
"action_state": "DEL_CONF"

Oavsett vilket pris och antal jag sätter. Om jag vill köpa för ett högre pris än vad säljkursen är så borde väl FOK gå igenom.


Replies (4)

RE: Fill or Kill - Added by Björn over 5 years ago

Just nu har jag inte svar på din konkreta fråga, jag kan kolla senare idag, men...

Nej, jag tror inte det är riktigt så enkelt. Om jag minns rätt så måste ditt angivna pris vara "rimligt", dvs inte för långt ifrån aktuellt marknadspris och/eller senaste avslut. Om bid/ask har ändrats för mycket från senaste avslut kan det bli omöjligt att få igenom en order, trots att man sätter ett pris som matchar en aktuell order på andra sidan. Jag har inte grävt i exakt vad som krävs för att en order ska gå igenom utan mer tänkt "ja, ja, det här kommer inte att hända på riktigt".

Men det skulle ju kunna vara nå't annat. Kan du skicka svaren du får på din order på publik och privat feed?

RE: Fill or Kill - Added by Björn over 5 years ago

REST och privat feed menade jag naturligtvis, inte publik och privat feed...

Nu har jag kollat lite. Fredag förmiddag var dålig även för mej, men fredag eftermiddag och idag funkade bra. Har inte grävt något mer för att få än bättre bild av vad som hände, men jag fick alltså inte heller igenom några ordrar på fredag förmiddag.

Angående min kommentar om att en order kan kastas på grund av angivet pris, trots att köppriset ligger över aktuellt säljpris: Jag kom på att det ser man direkt i REST-svaret (result_code="ORDER_WRONG_PRICE"). Skicka gärna svaren du får så kan vi ta en titt.

RE: Fill or Kill - Added by Lars over 5 years ago

Detta är inget jag vet säkert, men mitt intryck är att det bud man lägger jämförs med senast handlade pris, inte aktuell köp-/säljkurs, och att det är den tidvis låga omsättningen på testmarknaden som skapar problemet.

RE: Fill or Kill - Added by Nordnet Simon over 5 years ago

Hej, precis som Björn skriver bör du kolla svaret på REST anropet. Om status är OK så bör det du ser inte hända. Återkom om det är fallet.

(1-4/4)