Problem att testa back-off kod

Added by Stefan over 5 years ago

Jag försöker kolla att min back-off kod fungerar, så att jag väntar i 10 sekunder som jag skall om jag får en 429-response.

Mitt problem är att jag efter en 429 alltid får en helt tom response när jag 10 sekunder senare skickar nästa request (Malformed server response). Jag har provat med att vänta längre tider (upp till 60 sekunder), men det hjälper inte. Jag lyckas bara tvinga fram en 429 mot system status-endpointen ("https://api.test.nordnet.se:443/next/2"), så det kan ha med det att göra.

Jag kan förstås bara sätta upp en ny helt connection, men jag vet inte om det är det tänkta sättet att hantera en 429. Hur är det tänkt att fungera?


Replies (1)

RE: Problem att testa back-off kod - Added by Stefan over 5 years ago

OK, jag kör en re-connect så länge, säg till om det bryter någon policy!

Jag undrar också vilka de exakta kriterierna är för "too many connections", så att jag kan uppfylla villkoren ordentligt? Jag hittade inget i dokumentationen, så just nu gissar jag baserat på empiriska försök.

(1-1/1)